Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Svenska strömmar mot Bottenviken samt Kvarken'

Svenska strömmar mot Bottenviken samt Kvarken

Svenska strömmar till Bottenviken och Kvarken

Havsmynnande strömmar står längst till vänster och biflöden längre till höger. Med (*) betecknas källflöden till resp. vattendrag. Vattendrag med flodområden på minst 4 kvadratmil står med fetstil.

 • Torneälven
  • Puostijoki
  • Tengeliönjoki
  • Soukolojoki
   • Ylinenjoki
    • Norppujoki
  • Juojoki
  • Säiväjoki
  • Päntäsjoki
   • Aapuajoki
  • Naamijoki
  • Tupojoki
  • Muonioälven
   • Parkkijoki
   • Kaunisjoki
    • Aareajoki
     • Sivakkajoki
    • Suksijoki
    • Kolkonjoki
   • Ylläsjoki
   • Äkäsjoki
   • Parkajoki
    • Kitkiöjoki
    • Ahmajoki
   • Merasjoki
    • Muodosjoki
   • Kelojoki
   • Palojoki
   • Luongajoki
   • Palankijoki
   • Kaarejoki
   • Idijoki
    • Myllyjoki
   • Läteseno*
    • Rommaeno
   • Könkämäälven*
    • Ainattijoki
    • Vuokkasenjoki
    • Rávdujohka
    • Virkkujoki
    • Rovasjohka
    • Suvijoki
     • Fiellarjoki
    • Gobmeeatnu
     • Bealccanjohka
  • Käymäjoki
  • Liviöjoki
  • Lainioälven
   • Nuoksujoki
   • Leipiojoki
   • Olosjoki
   • Saankijoki
   • Kesäsjoki
   • Siurujoki
   • Åggojohka
   • Pulsujoki
    • Davvajohka*
   • Avgurjohka
   • Hohajohka
   • Mohchatjohka
   • Lafutjohka
   • Gaskkasjohka
   • Dávvaeatnu*
    • Goahtemuorjohka
    • Hárrejohka
    • Ittejohka
    • Gorvvejohka*
    • Bekkejohka*
   • Råstoätno*
    • Ákcajohka
  • Ounisjoki
  • Vittangiälven
   • Kulijoki
   • Askasjoki
   • Sekkujoki
   • Piettarasjoki
   • Sevujoki
   • Rienakkajoki
   • Pirttimusjoki
  • Luongasjoki
   • Liukattijoki*
  • Ravvtaseatnu
   • Vuonajohka
   • Leavasjohka
   • Guolbanjohka
    • Vierrojohka
   • Aliseatnu*
  • Vuoskkujohka*
  • Rageseatnu*
  • Snuvrejohka*
  • Njuoraeatnu*
   • Vádvejohka
  • Rákkasjohka*
  • Abiskoeatnu*
   • Nissumvaggijohka
   • Gorsajohka
   • Gámaeatnu
    • Håikanjåhka
    • Valfojåhka
 • Keräsjoki
  • Vuomajoki
 • Aavajoki
 • Naartijoki
 • Sangisälven
  • Lautajoki
  • Korpikån
   • Moån
    • Storträskälven*
     • Lombälven*
  • Kukasjoki*
   • Kiilisjoki*
    • Raitajoki*
     • Jänkijoki*
 • Kalixälven
  • Hasabäcken
  • Bjumisån
  • Grundträskån
  • Kälvån
  • Ängesån
   • Tvärån
    • Bönälven*
     • Naisbäcken
     • Muggån
      • Marsån
       • Kvarnån
      • Braxenån
      • Kölmån
       • Kesasån
      • Lombbergsån
     • Risån
      • Rautibäcken
     • Västerån*
      • Mårdbäcken
      • Vanttojoki
    • Lansån*
     • Nitsån*
     • Skrövån*
      • Kattån
      • Arrojoki
       • Rovajoki
       • Länsijoki
       • Kirvesjoki
      • Kuotojoki
      • Knöösinoja
      • Sadjemjoki
      • Syräjoki
   • Kvarnån
   • Linaälven*
    • Leipojoki
    • Jerttajoki
    • Kutjasjoki
    • Sakajoki
    • Vassaraälven
     • Leipojoki
     • Sikträskbäcken
     • Torisjoki
    • Kuorasjoki
    • Håmåjohka
   • Vettasjoki*
    • Torasjoki
    • Pierujoki
    • Mailiojoki
    • Valtiojoki
     • Tolkijoki
    • Hartijoki
    • Harrijoki
  • Allsån
   • Pilkån*
  • Vallsån
  • Björkån
  • Lahnajoki
  • Limingojoki
  • Teurajoki
   • Korpilompolojoki
  • Äihämäjoki
  • Narkausjoki
   • Painajaisjoki
   • Koinujoki
  • Tärendöälven
   • Jukkasjoki
   • Vuostojoki
   • Merasjoki
  • Onttojoki
  • Kääntöjoki
  • Tunturijoki
  • Kivijoki
  • Gáidumeatnu
   • Tjautjasjohka
   • Bostojohka
   • Ávzzijohka
   • Dierddujohka
    • Harrejohka
    • Vuoktajohka*
    • Girjasjohka*
   • Muovllekjohka
   • Ceakcajohka
   • Gaidumjohka*
  • Vuotnajohka
   • Siergajohka
   • Vuottasjohka*
  • Rádekjohka
  • Roavvejohka
  • Láddujujohka
   • Cievrrajohka
  • Visttasjohka*
   • Gaskkasjohka
 • Töreälven
  • Småträskån
  • Tallån*
   • Granån
   • Lillträskån*
 • Idbäcken
 • Vitån
  • Lillån
  • Hovlösbäcken
  • Dockasälven
 • Råneälven
  • Bjurån
  • Kvarnån
   • Börstån*
    • Forsträskån*
  • Abramsån
   • Lappmobäcken
   • Flåsjöbäcken
   • Djupsjöån*
  • Livasälven
   • Remån
   • Blåkölsbäcken
   • Spikälven
    • Bålggemjohka (Vitträskbäcken)
   • Vuoddasjohka
   • Bäiväjohka (Solälven)*
   • Nilsbäcken*
   • Nakirbäcken*
  • Staggojokk (Norr-Lillån)
  • Aimojokk (Sör-Lillån)
  • Kaipabäcken
  • Päiväjoki
  • Venetjoki
   • Nattajoki
   • Saiumujoki
  • Attjekjoki
  • Runtajoki
  • Tjuoukutimjohka
  • Guobmujohka
  • Harrijohka*
 • Lakabäcken
 • Altersundet
  • Skogsån
  • Smedsträskån
 • Luleälven
  • Sunderbybäcken
  • Bodån
   • Ljusån*
    • Altervattenbäcken
    • Gyttjeån
    • Krokträskbäcken
    • Flarkån*
     • Lappträskbäcken*
      • Sandträskbäcken*
      • Tjärnmyrån*
  • Flarkån
   • Bredträskbäcken
   • Pulisbäcken*
  • Bodträskån
   • Urstjärnälven
    • Rödingsträskbäcken
   • Kvarnån
    • Spadnovarebäcken*
    • Lillbergsån*
     • Njakkaurebäcken
   • Spikselån
   • Sudokbäcken
   • Holmträskbäcken
   • Vuollaurebäcken*
   • Notträskbäcken*
  • Görjeån
  • Lilla Luleälven*
   • Linabäcken
   • Tourpunjåhkå
   • Appokälven
    • Majtumälven*
   • Pärlälven
    • Návstajåhkå
     • Tjävrrajåhkå
      • Harrokjågåsj
      • Tjavelkjåhkå*
    • Vápsájåhkå
     • Happmisjjågåsj
    • Uttjájåhkå
    • Jarrebäcken
     • Tjappisåivjåkkå
      • Tjeuresjåkåtj
       • Poullemåivjåkåtj
      • Sålpåkjåkåtj
     • Haukokjåkkå
    • Skieldajåhkå
    • Tsielekjåhkå*
     • Barkajåhkå
   • Návdasädno
    • Návdasjåhkå*
     • Gieptijåhkå
     • Áddurjåhkå
     • Ajmejåhkå
   • Blackälven
    • Sijddoädno*
     • Vuojturjåhkå
     • Ábbmojåhkå
     • Njalajåhkå
     • Bierikjåhkå*
     • Gukjesvákkjåhkå*
    • Ráhpaädno
     • Gådåkjåhkå
     • Sarvesjåhkå
     • Guohperjåhkå*
     • Ráhpajåhkå*
   • Gamájåhkå*
    • Standárjåhkå
     • Säkokjåhkå*
    • Njoatsosjåhkå*
    • Tjuoldajåhkå*
   • Darrhaädno*
    • Njunjesjåhkå
    • Stájggájiegna
    • Vassjajåhkå*
    • Riggåivejåhkå*
  • Stora Luleälven*
   • Suoksjåhkå
   • Messaurebäcken
   • Muddusälven
    • Muttosjåhkå*
   • Rijmmojåhkå
   • Anabäcken
   • Pakkojåhkå
   • Vuossmajåhkå
   • Sjávnnjaädno
   • Ádjagajåhkå
    • Luossajåhkå*
   • Tjienaljåhkå
    • Vuovsájågåsj
   • Luspoajvjåhkå
   • Arajåhkå
   • Viedasädno*
    • Vákkásjjåhkå
    • Suorggejohka
    • Máidajohka
    • Lihtijohka
     • Áinnajohka
    • Bátnajohka
    • Gåbddájohka
   • Átjekjåhkå*
   • Lapsejåhkå*
   • Stuodakjåhkå*
   • Njirramjåhkå*
   • Rájvojåhkå*
   • Rijtsemjåhkå*
   • Ubmajåhkå*
    • Njuovtjajåhkå*
   • Sårkåjåhkå*
    • Rikkekjåhkå*
   • Valldajåhkå
   • Oajejåhkå
   • Vuojatädno*
    • Sjnjuvtjudisjåhkå
     • Spietjaujåhkå
      • Sierggajåhkå*
    • Sieberjåhkå
     • Räktjatjåhkå
    • Låddejåhkå
    • Buoldagiesjjågåsj
    • Gásakjåhkå
    • Miellädno*
    • Gieddajåhkå*
     • Bållávrjåhkå*
      • Rådokjåhkå
    • Stálojåhkå*
     • Stáddájåhkå*
      • Gáilajågåsj
     • Sårjåsjåhkå
 • Aleån
  • Bjurbäcken
  • Hattbäcken*
 • Rosån
  • Lillån
  • Brännträskbäcken
  • Klöverbäcken
  • Hällbäcken*
 • Alterälven
  • Gäddträskälven
 • Piteälven
  • Svensbyån
  • Rokån
  • Lillpiteälven
   • Norrbodbäcken
   • Keupån
    • Kilbergsån*
   • Krokaträskbäcken
   • Brännaträskbäcken
   • Ersträskbäcken
  • Borgforsälven
   • Kallträskån*
  • Stockforsälven
   • Junkerälven
  • Isträskbäcken
  • Vistån
   • Muskusbäcken
   • Brändån
   • Vistbäcken
   • Njallebäcken
  • Nedre Pansikån
  • Övre Pansikån
  • Varggájåhkå (Varjisån)
   • Vitbäcken
    • Arpatsbäcken
   • Juohkeljåhkå (Sikån)
    • Diellejåhkå
     • Guorsjojåhkå*
   • Tjärketbäcken
   • Reunajåhkå
  • Bölsmanån
  • Abmorälven
   • Paulajåhkå
   • Gangsjajaurebäcken*
    • Ruttjebäcken
    • Rakkojaurbäcken
   • Ribraurjåhkå*
  • Mattaureälven
  • Udtjabäcken
   • Paktjajåhkå*
  • Arvesjåhkå
   • Gierggermåkkjåhkå
  • Salvojåhkå
  • Falesjåhkå
  • Sartajåhkå
  • Låddajåhkå
  • Juotsjåhkå
  • Sonlunåivjåhkå
  • Lairojåhkå
  • Labbajåhkå
  • Varvekjåhkå*
   • Vistekjåhkå
 • Jävreån
  • Lillån
  • Finnträskån
 • Åbyälven
  • Tvärån
   • Brändängesbäcken
  • Klubbälven
  • Granträskån*
 • Tåmeälven
  • Finnträskån*
 • Byskeälven
  • Tvärån
  • Ålsån
  • Långträskån
   • Gäddträskån
  • Kilisån
   • Trappån
    • Gråträskbäcken
    • Gielljåhka (Sikån)*
  • Bäverån
   • Laxbäcken
   • Slevån*
  • Svärdälven
   • Muorrejåhkå*
   • Mausjåhkå*
   • Månsträskbäcken*
  • Långträskälven
   • Allejaurälven*
    • Stårbatjjåhkå*
  • Peiverån*
  • Järferälven*
   • Vieddekbäcken*
 • Ostbäcken
  • Selsbäcken*
  • Kvarnbäcken*
   • Hedbäcken
   • Oxbäcken
 • Lillån
 • Kågeälven
  • Tarsbäcken
  • Hebbersbäcken
   • Björklidbäcken
  • Klintån*
   • Kusån
    • Pjäsörbäcken
   • Storträskån*
   • Störhusån*
  • Degerträskån*
   • Kamsån*
 • Skellefteälven
  • Klintforsån
  • Bjurån
   • Stöverån
  • Finnforsån
  • Karsbäcken
  • Petikån
   • Skidträskån
    • Vällingån*
     • Nyträskån
    • Grundträskån*
     • Missenträskbäcken
   • Alträskån
    • Bredträskbäcken
   • Sandbäcken
  • Malån
   • Bjurbäcken
   • Norsjöån
   • Mensträskbäcken
    • Storbäcken
   • Skäppträskån
    • Adakbäcken
   • Fårbäcken
   • Verbobäcken
   • Bockträskbäcken
  • Skattån
   • Gallakbäcken
   • Stenträskbäcken*
  • Radnejaurälven
  • Märsabäcken
  • Juhtasädno
  • Selakbäcken
  • Riebnesädno
  • Mattajåhkå
  • Daunasjåhkå
  • Ruonekjåhkå
   • Guikuljåhkå*
   • Smuolejåhkå*
    • Vaulajåhkå
    • Fiellajåhkå
    • Straitasjåhkå
  • Raudojåhkå
  • Tjaktjaurälven
   • Muitunisjåhkå
   • Avvahajågåsj
   • Suongerjågåsj
  • Bäukuljåhkå
  • Stuor-Jiervas-jåhkå
  • Tjårrajåhkå*
  • Skårvajåhkå*
 • Bureälven
  • Lillån
  • Tvärån
  • Bjurbäcken
 • Mångbyån
 • Lövseleån
 • Hertsångerälven
  • Lillån
  • Kålabodaån*
  • Flarkån*
   • Granån
   • Flarkbäcken
  • Rickleån (Bygdeälven)
   • Tvärån
   • Risån*
    • Valburån
    • Braxenån
   • Sikån*
    • Svartån
   • Tallån*
 • Dalkarlsån
  • Storbäcken
  • Västra Dalkarlsån*
  • Östra Dalkarlsån*
 • Ratuån
 • Sävarån
  • Pålböleån
  • Gravan
  • Norsån
  • Ekån
  • Knipån
 • Täfteån
 • Tavelån
  • Holmbäcken
  • Fällforsån
   • Hjuksvallbäcken
   • Västerån*
   • Österån*
  • Degerdalsbäcken
  • Sågbäcken*
 • Umeälven
  • Tvärån
  • Smörbäcken
  • Idebäcken
  • Bodbäcken
  • Vindelälven
   • Rödån
    • Bubergsån*
    • Blåkullån*
   • Krycklan
    • Åhedbäcken
   • Kulbäcken
   • Hjuksån
    • Storkvarnbäcken
    • Mjösjöån
   • Pyltbäcken
   • Ekorrbäcken
   • Arvån
   • Maltan
   • Åman
    • Månsträskån
   • Ruskån
   • Vormbäcken
    • Rökån
   • Bjurbäcken
    • Sillbäcken
   • Gargån
    • Mattjokbäcken
   • Laisälven
    • Östra Lairobäcken
    • Dellikälven
     • Skoronbäcken
     • Graptajåkkå
     • Mattarujåkkå
    • Viejeströmmen
    • Barasjåkkå
    • Hurasjåkkå
     • Dadtjajåkkå*
    • Glibbojåkkå
     • Vuordnajåkkå*
    • Aldarjåkkå
    • Aksjojåkkå
    • Verdejåkkå
   • Västra Lairobäcken
   • Jertsjåkkå
   • Lolokjåkkå
   • Låktajåkkå
   • Vuvosjåkkå
   • Tjulån
  • Tvärån
  • Trinnan
   • Hjoggsjöbäcken*
   • Mobäcken*
  • Pengån
   • Hasabäcken
   • Holmbäcken*
  • Ramsån
   • Satmyrån
    • Korbebäcken*
   • Skivsjöån*
    • Skuran*
  • Vidbäcken
  • Byssjan
   • Gäddbäcken
  • Tannbäcken
  • Lycksbäcken
   • Stenträskbäcken
  • Rusbäcken
  • Paubäcken
  • Juktån
   • Gunnarbäcken
   • Starburbäcken
   • Dergajokk
  • Mejvanbäcken
  • Joranbäcken
  • Storbäcken
   • Namonsbäcken
   • Streikbäcken
   • Fianbäcken
  • Laisbäcken
  • Mattasjöbäcken
  • Gardsjöbäcken
  • Kirjesån
  • Vasksjöån
  • Gejmån
  • Tärnaån
   • Vuoppejukke
   • Ältsån*
  • Jovattsån
  • Tängvattsån
  • Syterbäcken

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-18 av Learning4sharing

Inga kategorier för denna artikel än...

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

 1. Lägg till fler
  Skriv in svaret på frågan: 6+9

Intresserad av fler artiklar?

Mytiska djur
Guldbollen
Fotbollsallsvenskan år 1978
Fotbollsallsvenskan år 1981
Fotbollsallsvenskan år 1988
Fotbollsallsvenskan år 1993
Fotbollsallsvenskan år 2003
Fylleslang
Stockholmsslang

Senaste sökningarna

munktell har fått 1334 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-22 05:48:58.

anhållande har fått 1141 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-22 05:47:05.

dahlgren har fått 1136 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-22 05:46:54.

arab har fått 1704 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-22 05:46:40.

suckarnas bro har fått 1491 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-22 05:45:09.

lisa gai har fått 1207 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-22 05:43:21.

Meny har fått 1488 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-22 05:43:15.

ruska har fått 1181 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-22 05:38:40.

besök har fått 1124 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-22 05:37:34.

beaufort har fått 1312 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-22 05:36:53.

axiom har fått 1394 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-22 05:34:56.

utilitarism har fått 1625 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-22 05:31:22.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.06 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.