Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Svenska Scoutförbundet'

Svenska Scoutförbundet

Innehåll- 1. Svenska Scoutförbundet - 1.1 Kontakt - 1.2 Ordförande - 2. 29 punkter om scouting i SSF! - 2.1 Scoutings historia - 2.2 Lord Robert Baden Powell - 2.3 Scoutmetoden - 2.4 Scoutlagen och scoutlöftet - 2.5 Learning by doing - 2.6 Patrullsystemet - 2.7 Friluftslivet - 2.8 Spänning och äventyr - 2.9 Ledarens roll - 2.10 Fokus på scouten - 2.11 Ceremonier - 2.12 Idérörelse - 2.13 Ledarskap - 2.14 Livsfrågor - 2.15 Natursyn - 2.16 Rekrytering - 2.17 Scoutargument - 2.18 Sjöscouting - 2.19 Uppgift - 2.20 Scoutanläggningar - 2.21 Biscaya - 2.22 Scout 2001 - Sveriges första nationella jamboree - 2.23 Scoutdräkten - 2.24 Världsjamboree - 2.25 Kjesäter - 2.26 If it isn´t fun it isn´t scouting - 2.27 Patrulledaren - 2.28 Utbildning inom scouting - 2.29 Blå hajk

1. Svenska Scoutförbundet

http://www.scout.se/bilder/minililja.gif

Svenska Scoutförbundet är det största av sveriges fem scoutförbund, tillika en av sveriges största ungdomsorganisationer. Det är ingen slump. Scouting är en arena där unga skapar sina egna äventyr, lär sig saker, utvecklar ledarskap och samarbete, åker på läger i Sverige och på andra sidan jorden, träffar kompisar och framförallt - har kul.

Svenska scoutförbundet är en idell förening med uppgift att ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda. Förbundet är en del av världsscoutrörelsen och vill verka för internationell medvetenhet och för förverkligande av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnens rättigheter.

Idag har Svenska Scoutförbundet 66 000 många medlemmar. Det gör oss till det största av Sveriges fem scoutförbund. Medlemmarna är fördelade på 654 kårer och indelade i 31 distrikt runt om i Sverige. Man kan vara scout från det man är ca 7 år tills man dör. När man går med i en scoutkår ger man ett löfte. De minsta barnen lovar att följa Bäverscoutlagen och när de blir äldre Miniorscoutlagen. När barnen fyller 10 blir de juniorscouter och lovar att följa scoutlagen.

Svenska Scoutförbundet driver också en unik internetportal som heter Yamborii

1.1 KontaktHemsida: http://www.ssf.scout.se

1.2 Ordförandehttp://www.ssf.scout.se/upload/FST2002/lowrichard.jpg

Svenska scoutförbundets ordförande heter Richard Bengtsson. Han är född1980 och bor i Stockholm. Han studerar vid Stockholms universitet och började sin scouttid i Träkvista sjöscoutkår på Ekerö. Richard Bengtsson är SSF:s yngste ordförande genom tiderna och har gjort sig känd för att vara stridbar och radikal i synen på scoutrörelsens traditioner.

2. 29 punkter om scouting i SSF!

Källa: Svenska scoutförbundets webbplats: http://www.ssf.scout.se

2.1 Scoutings historiaMan kan gott säga att scouting började som ett socialt projekt med en brittisk hjälte i huvudrollen. 1907 samlade Robert Baden Powell (BP) 21 pojkar från olika samhällsklasser till det första scoutlägret, på Brownsea Island utanför Englands sydkust. Ett spännande program, primitiv matlagning och lägerliv, lek och lägerbål ? allt utifrån samarbetet i de fyra patrullerna ? gjorde lägret till en succé. Föreläsningar och skrifter av BP, samt boken Scouting for boys, spred scouting som en löpeld över England och världen. 1910 fanns ca 110 000 scouter enbart i England. Stenen var i rullning. Flickorna ville också vara med och så blev det, även om många menade att det var opassande för den tidens väluppfostrade flickor. När BP och hans fru Olave tog ledningen blev det riktig fart. 1909 fick scouting fäste i Sverige genom Ebbe Lieberath och 1912 bildades Sveriges Scoutförbund. Emmy Grén-Broberg, kallad Bro, blev ledare för de första flickscouterna och Sveriges Flickors Scoutförbund bildades 1913. Genom samgående startade Svenska Scoutförbundet 1961, med Bengt Junker och Märta Norrman i ledningen. Andra kända profiler är t ex Folke och Estelle Bernadotte. År2007 firar scouting 100 års jubileum och då ordnas en världsjamboree i England, inte långt från Brownsea Island där det första scoutlägret någonsin ägde rum. De engelska scouterna som arrangerar lägret hoppas att det ska komma hela 40 000 scouter från hela världen. Något som skulle göra det till ett av de största scoutlägren någonsin. Det absolut största lägret genom tiderna var den tredje världsjamboreen i Arrow Park, England, där det samlades otroliga 50 000 scouter från 69 länder.

2.2 Lord Robert Baden PowellRobert Baden Powell föddes den 22 februari 1857. Som liten var han energisk, mångsidig och händig. Han skrev flitigt i skoltidningen och var aktiv i debatter. Han var inte så intresserad av matematik och klassiska språk. Han försökte dock alltid göra sitt bästa. När han inte kom in på college i Oxford sökte han istället till armén, där han kom in med glans. Snart fick han tjänstgöra i Indien, Afghanistan och södra Afrika. Ofta var han underhållare, skådespelare och musiker på sin fritid. Han steg snabbt i graderna. BP:s fantasi, påhittighet och uthållighet gjorde honom till en god ledare. Han praktiserade "scouting" i det militära genom att lära upp och ge ansvar till unga pojkar. Efter belägringen av Mafeking 1899-1900 blev han folkhjälte i England. Han befordrades till general och 1909 blev han adlad. Som "kändis" fick han ofta frågor om råd med ungdomar. Ett svar kunde vara: "Du skall inte nöja dig med att undvika att få dåliga vanor, du skall medvetet gå in för att göra något gott".BP ville skapa ett program för att träna pojkar för fred och Scouting for boys blev spridd över världen.Med hustrun Olave Soames fick han tre barn. 1939 nominerades han för Nobels fredspris men priset delades aldrig ut på grund av andra världskriget. Han dog 1941 i sitt hem i Kenya. Olave levde till 1977.BP hann under sin livstid besöka Sverige vid några tillfällen. Bland annat var det han som invigde World Rover Moot på Ingarö 1935.

2.3 ScoutmetodenInom scouterna strävar vi efter att stimulera människors utveckling på olika sätt inom olika områden; fysiskt, intellektuellt, socialt, andligt och emotionellt. Vi gör detta för att vi vill vara med och skapa en bättre värld. Vi vill hjälpa våra medlemmar att bli aktiva samhällsmedborgare - "en scout bryr sig". Vårt verktyg är scoutmetoden, det vill säga scoutlagen och scoutlöftet, learning by doing, patrullen och friluftslivet.

2.4 Scoutlagen och scoutlöftetScoutlagen är vår gemensamma bas. Den beskriver vad en scout strävar efter att vara: ärlig, pålitlig, en god kamrat, positiv och ansvarstagande. Scoutlöftet är det löfte om att "efter bästa förmåga följa scouters lag", som de flesta scouter avger i 10 års åldern

2.5 Learning by doingLearning by doing är en del av scoutmetoden. Det var pedagogen John Dewey som på 1800-talet först lanserade begreppet och Baden Powell har i böcker visat att han förordar en sådan pedagogik. "Barn vill göra saker. Uppmuntra dem därför genom att visa rätt riktning, men låt dem få göra det på sitt eget sätt. Låt dem få göra misstag. Det är genom dem man får erfarenhet". Learning by doing, eller aktivitetspedagogik som det också kallas, innebär att man lär sig saker genom att göra själv istället för att någon visar och berättar hur något fungerar. Motsatsen "att någon visar något" skulle kunna kallas "learning by showing".

2.6 PatrullsystemetInom scouting använder vi oss av patrullsystemet. Det är en av beståndsdelarna i scoutmetoden. Scoutrörelsens grundare Baden Powell upptäckte på sina uppdrag i det militära hur viktigt det var att alla soldater kände sig viktiga och behövda. Han insåg vikten av att kunna samarbeta och hjälpas åt i sin grupp. När han bildade scoutrörelsen kom patrullen att spela en viktig roll. En patrull är en grupp om vanligtvis 4-7 pojkar och flickor som tillsammans bildar en fast grupp. Även ledarteamet är en patrull. Att få en patrull att fungera tillsammans tar tid och det är viktigt att ha förståelse för gruppens olika processer. Idag hör vi ofta talas om team och teambildning, vilket ligger nära patrullens sätt att arbeta och utvecklas.

2.7 FriluftslivetFriluftslivet ökar möjligheterna för personlig utveckling. Learning by doing och patrullarbetet är en naturlig del av en hajk eller ett läger. Dessutom skapar friluftslivet engagemang för naturen och miljön. För utomstående kan det vara lätt att tro att scouting bara innebär friluftsliv. Friluftslivet är en stor del av scouting men samtidigt är det bara ett av de medel som används för att nå fram till ett större mål: att utveckla människor på flera olika plan. Många scouter anser dock att friluftslivet och att träffa nya kompisar, är det absolut bästa med scouting.

2.8 Spänning och äventyrAlla vet att man lär sig saker snabbare om man samtidigt har roligt. Därför försöker vi på olika sätt skapa ett program som är roligt och spännande. Vi gör det med hjälp av till exempel ceremonier, sagor, teman och friluftsliv. Scoutings grundare Baden Powell sa "If it isn?t fun it isn?t scouting!"Alla nämnda delar - scoutmetoden, scoutledaren, scouten och äventyr och spänning ? skapar tillsammans scouting och gör vår rörelse unik. För att vår rörelse också ska fortsätta att utvecklas är det viktigt att vi ibland stannar upp och funder över Vad det är vi gör, Hur vi gör det och Varför vi gör det.

2.9 Ledarens rollVi som ledare är med scouterna för att fungera som möjliggörare av scoutens personliga utveckling och vi fungerar också som säkerhetsnät, det som skapar tryggheten i vilken scouten vågar prova sig fram. Vi finns där för att stödja, lyssna och sätta gränser, allt utifrån vad situationen kräver.

2.10 Fokus på scoutenVåra scouter är viktiga och vad de tycker och tänker är viktigt för oss. Vi vill att de ska få chansen att lära sig genom att pröva och det gäller allt ifrån att sätta upp tält till att vara med och bestämma hur sommarlägret ska genomföras. Demokrati, att vara med och påverka, att få ta ansvar för fattade beslut lär man sig bäst genom att få prova på det praktiskt.

2.11 CeremonierCeremonier står för högtidlighet och är ofta en symbolisk handling. I dagens snabba samhälle är det viktigt att finna tillfällen till ro och eftertanke som i sin tur skapar trygghet. I scoutrörelsen finns det en lång tradition av ceremonier. En ceremoni är en samlingsstund där deltagarna får en upplevelse som de bär med sig genom livet. Ceremonier har också ett värde i att man då markerar att det händer något viktigt, något som har med livet och scoutings insida att göra.

2.12 IdérörelseEn idérörelse är en organisation vars verksamhet bärs upp av en idé. En motpol skulle kunna vara en hobbyorganisation, till exempel en modellbyggarklubb. Scouting är en idérörelse som bärs upp av idén att barn och unga kan utvecklas mentalt, fysiskt, socialt och andligt genom scoutmetoden. Scoutrörelsen har en ideologi som genomsyrar hela verksamheten, vilket innebär att vi ska påverka våra medlemmar i riktning mot scoutings mål. För att en idérörelse ska kunna utveckla och påverka sina medlemmar krävs det att ledare och vuxna som är verksamma i rörelsen är väl medvetna om dess ideologi, det vill säga mål, uppgift, grundprinciper och metoder. Att vara en rörelse innebär att man är i ständig rörelse, utveckling. En utveckling sker i mötet mellan människor, i samtal med andra och i erfarenhetsutbyte.

2.13 LedarskapLedarskap är förmågan att kunna överföra idéer och visioner på ett positivt och inspirerande sätt. Att göra människor delaktiga och inriktade mot samma mål. Ledarskap består av att få andra att känna engagemang, att påverka andra människor att nå uppställda mål, att avgöra när och hur man ska agera och ingripa i processen i en grupp. Ledarskapet formas av det förhållningssätt du har till andra människor och den människosyn du har, vilket i sin tur avgör vilka metoder du använder dig av eller vilken pedagogik du använder i ditt ledarskap.

2.14 LivsfrågorI scoutsammanhang samtalar vi gärna om livsfrågor eller existentiella frågor. Verksamheten inom scouting inbjuder till resonemang om liv, död, kärlek, oro inför framtiden, vem man är, varför människor äter kött eller varför vi förstör vår miljö. Som ledare kan man ibland få ta emot förtroenden av unga människor som vill berätta om sin oro eller sina funderingar om sig själva eller livet. Som ledare får man ett förtroende att förvalta en möjlighet att ta det här barnet/ungdomen på allvar. Förtroendet kan handla om rädsla inför framtiden, svårigheter hemma, funderingar kring Guds existens eller huruvida ödet styr individers liv. Vissa ungdomar har idag svårt att se någon mening med livet och frågar sig om det är någon mening med att leva när man ändå snart ska dö. ?Det kvittar vad jag gör, det betyder inte någonting för någon annan människa.

2.15 NatursynNatursyn handlar om den syn vi har på naturen. Vår natursyn kommer till uttryck genom vilket förhållningssätt vi har gentemot naturen och jorden. Vi behöver påminna oss själva och varandra om alla de val som vi står inför varje dag. Det gäller då att göra val som gagnar jorden och dess existens. Vad kan du sluta använda och leva utan? När du står inför olika alternativ, välj det som är bäst för naturen. Bil eller cykel till jobbet? Plastkåsa eller träkåsa? Kravodlat eller inte? En av punkterna i scoutlagen lyder: ?En scout lär känna och vårdar naturen.? Detta skulle innebära att man som scout ska lära sig hur naturen fungerar, hur man genom sitt liv påverkar naturen och hur man på bästa sätt ska vårda naturen.

2.16 RekryteringAtt vi aktivt ska rekrytera nya medlemmar ? både barn, ungdomar och vuxna ? är en förutsättning för att scoutrörelsen ska kunna leva vidare. Under många år har dock rekryteringsinsatserna i första hand riktats mot barn i ålder 7-9 år. På senare tid har det dock skett en fokusförskjutning mot äldre åldersgrupper.

2.17 ScoutargumentMan kan få många svar om man ställer den till synes enkla och självklara frågan: ?Varför är du scout?? Svaren man får är ofta lite svävande med ord som gemenskap, upplevelser och att det är roligt.

2.18 SjöscoutingAtt ha tillgång till vatten och båtar är för många människor en stor glädje. Många av våra sjöscoutkårer använder sjön och segling som ytterligare en metod för att stärka grupp- och individutvecklingen. En del av dessa kallar sig sjöscouter och ramar in de flesta aktiviteter med marina inslag.En segelbåt är en mycket begränsad yta. Det krävs kunskap, samarbete och ett genomtänkt ledarskap för att alla ska känna sig säkra, trygga, må bra och ha roligt till sjöss.Sjöscouting är en traditionell och beprövad aktivitetsform.Sjö- och seglingsaktiviteter kan naturligtvis alla scoutkårer ägna sig åt ? inte bara sjöscoutkårer. Ofta kan vanliga scoutkårer låna båtar eller följa med när någon sjöscoutkår ska ut på segling.

2.19 UppgiftEnligt Svenska scoutförbundets stadgar § 1 är vår uppgift följande:?Svenska Scoutförbundet är en självständigt arbetande ideell förening med uppgiftatt ge barn och ungdomar en fostran i scoutings andaatt hjälpa medlemmar att i samverkan med andra utvecklas som individer och medmänniskor med samhällsansvaratt ge medlemmarna kunskap om och ansvar för hela vår miljöatt genom friluftsliv väcka känslan för naturen, samtatt som en del av världsscoutrörelsen verka för internationell medvetenhet och förverkligande av 1966 års internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barns rättigheter.?

2.20 ScoutanläggningarSvenska Scoutförbundet äger, driver eller förvaltar ett flertal lägeranläggningar och kursgårdar. Dessutom har många scoutdistrikt och också scoutkårer anläggningar för uthyrning.

2.21 BiscayaBiscaya är Svenska Scoutförbundets eget segelfartyg. Om man är patrullscout eller äldre har man chansen att åka på en av de flera seglatserna som går av stapeln varje år. Det är en annorlunda och spännande upplevelse att segla på ett större fartyg. På Biscayas långseglingar är det 16 personer ombord, 12 besättningsmän (scouter), en skeppare och två eller tre underskeppare. Besättningen delas in i grupper om fyra som kallas styrbords-, babords- och skansvakten. De olika vakterna roterar runt på ett schema där det finns tre olika skift/vakter: Frivakten är till för sömn, vila och fritid.Arbetsvakten sköter inköp, matlagning och alla arbeten under däck.Sjövakten ansvarar, tillsammans med en av skepparna, för allt arbete på däck. Bl a navigering, segelföring, styrning och utkik.En Biscayasegling kan bli både en blåsig upplevelse på ett upprört hav och en rofull stund i en spegelblank vik. Visst kan det bli tufft ombord. Ibland seglar vi ett par dygn i sträck och du får kanske inte så mycket sömn, men badväder, stunder av vila och den härliga gemenskapen brukar dock kompensera detta. Dessutom har vi det trivsamt ombord med gott käk och nybakat från byssan.

2.22 Scout 2001 - Sveriges första nationella jamboreeScout 2001 som ägde rum mellan den 28 juli och 5 augusti var Sveriges första nationella Jamboree. Lägret anordnades av Svenska Scoutrådet som är en paraplyorganisation för de fem svenska scoutförbunden. Nästan 26 000 scouter samlades i Rinkaby i Skåne, för att där under en vecka ha kul och träffa nya scoutvänner. Runt 3300 av deltagarna var utländska scouter som rest till lägret för att pröva på hur det känns att vara scout i Sverige och samtidigt berätta för de svenska scouterna hur scouting fungerar i deras hemländer. Det fanns representanter från Nya Zeeland, Kenya, Ukraina och ytterligare 45 länder runt om i världen.Aktiviteterna var så kallade blockaktiviteter och scouterna fick pröva olika block olika dagar. Blockaktiviteterna var Global Development Village, äventyr, skånsk marknad, natur och hantverk. Förutom blocken kunde man efter de schemalagda aktiviteterna gå runt och pröva på en massa roliga saker och möta nya kompisar. Seniorscouterna hade sina blockaktiviteter nere på seniormötesplatsen.Några kvällar under lägret var det samlingar med alla deltagare framför den stora scenen. Då var det riktigt festligt och flera kända artister, däribland E-type och Thomas Di Leva, uppträdde för den 25 000 personer stora publiken. Kung Carl XVI Gustaf som är scout sedan barnsben besökte lägret sista dagen och förvånade 25 000 scouter genom att ensam gå upp på scenen och göra raketen.

2.23 ScoutdräktenNär scoutrörelsen startade i början av 1900-talet infördes scoutdräkten av flera anledningar. Vanliga kläder var vid den tiden inte lämpliga för rörliga lekar och friluftsliv. Scoutrörelsens grundare Robert Baden-Powell menade också, att en enhetlig dräkt minskar skillnader som kan finnas genom olika sociala grupperingar i samhället. Detta gäller även idag. Omkring 30 miljoner scouter över hela världen bär idag scoutdräkt. I vissa länder har man dock slutat med den traditionella scoutskjortan och sådana diskussioner förs även i Sverige. Fyra av de fem svenska förbunden bär blå skjortor, medan det femte, SMU scout, bär gröna. SSF-scouter har mellanblå skjorta, halsduk som är gul med en blå rand på, eller en kårhalsduk.

2.24 VärldsjamboreeEn jamboree är ett stort läger med deltagare från världens alla hörn. Den första hölls i London 1920 och sedan dess har vi haft världsjamboreer vart fjärde år.Att åka på en världsjamboree är nog ett av de största äventyr man kan uppleva som scout. 1999 deltog 34 000 från 160 länder på lägret som ägde rum i Chile. Det var den 19:e världsjamboreen. Från Sverige kom drygt 270 scouter. Temat för lägret var ?building peace together? (Tillsammans jobbar vi för fred). 2003 hålls den 20:e världsjamboreen i Thailand.

2.25 KjesäterKjesäter är Svenska Scoutförbundets folkhögskola som ligger belägen två mil från Katrineholm och några kilometer från Vingåker i Södermanland. Skolans område består av ett slott som omgärdas av en naturskön park. Här kan man bland annat studera media, estetiska ämnen, gå en allmän kurs som kan ge grundläggande högskolebehörighet eller utbilda sig till naturguide. Kjesäter skräddarsyr även kurser för scoutkårer.

2.26 If it isn´t fun it isn´t scoutingLeken är det naturliga sättet att lära sig saker. Små barn och djur lär sig nästan allt de kan genom att leka. Även ungdomar och vuxna kan ha stor nytta av lek för att öva olika färdigheter och lära sig nya saker. Du lär dig mycket bättre när du har roligt. Lekar är därför en viktig ingrediens i alla slags scoutprogram. Man kan ordna allt från enkla stafetter där man får öva knopslagning till komplicerade äventyrsspel.

2.27 PatrulledarenPatrullsystemet (som nämns ovan) är unikt för scoutrörelsen och patrullen är grunden för all scoutverksamhet.Därför har patrulledaren en otroligt viktig funktion. Det är patrulledaren som får patrullen att hålla samman och stärkas. Det är patrulledaren som ger varje patrullmedlem utrymme att utvecklas.Att vara patrulledare är ett förtroendeuppdrag. Patrullen väljer den de tycker är lämplig för uppdraget att ansvara för hela patrullen och dess verksamhet.Patrulledaren har till uppgift att bry sig om var och en av patrullmedlemmarna och låta alla ta ansvar och visa vad de kan.I patrullen finns också en vice patrulledare som ska hjälpa patrulledaren med hans uppgifter och dessutom, om patrulledaren är borta, själv agera patrulledare.

2.28 Utbildning inom scoutingDå scouting syftar till personlig utveckling kan man med fog säga att hela verksamheten innebär utveckling och utbildning. Man lär av sina kamrater i patrullen eller av ledarteamet i vanligt scoutarbete men också under speciella arrangemangs- och kurstillfällen.I varje kår, distrikt och förbund finns en utbildningsansvarig. Där kan man få hjälp med man söker. Kårerna har ofta en introduktionsutbildning för nya vuxna som vill prova ledarskapet.Distriktet ordnar ofta kurser för patrulledare och seniorscouter samt den allmänna ledarutbildningen (ALU). ALU finns både som veckosluts- och veckolång kurs. Många specialkurser ordnas också av distrikt och regioner.Förbundet erbjuder flera utbildningar. Mest känd och etablerad är Treklöver Gilwellutbildningen (TG), oftast en veckokurs med uppföljning. Kursen ger dig inspiration och fördjupade kunskaper om ditt scoutledarskap. Oftast går man kursen ett par år efter ALU. Olika specialkurser och seminarier för t ex fjällfärder, internationellt utbyte, PR-arbete, ekonomi, miljö erbjuds också, liksom ledarutbildningen Stellaria. Var med och påverka utifrån ert behov.

2.29 Blå hajkBlå hajk är nog bland det mest spännande en scout kan vara med om inom Sveriges gränser. Jägarna, Forsfararna och Friskyttarna är namnen på de tre olika blå hajkerna. För att gå blå hajk måste man vara seniorscout eller ledare. Det är lite hemligt vad blå hajk går ut på och vad som händer på hajken. Men så mycket kan vi säga att det är en oförglömlig upplevelse som man inte bör missa som scout.

Bör inte den här texten skrivas om?Den är i mitt tycke för lång, jag tycker man ska skriva en egen inte fullt så lång artikel och sen kanske länka till den här långa pladdertexten. -- Håkan Kvist

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-17 av Learning4sharing

Inga kategorier för denna artikel än...

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

  1. Lägg till fler
    Skriv in svaret på frågan: 10+1

Intresserad av fler artiklar?

Piña Palmera
Positron
Neutrin
Regeringsområde
Söråker
Bergeforsen
Hockey
Plannja Basket
Kalix Bandy

Senaste sökningarna

bujinkan har fått 1055 sökningar. Den senaste gjordes 2022-05-27 17:09:17.

labil har fått 1251 sökningar. Den senaste gjordes 2022-05-27 16:58:03.

mats andersson har fått 1286 sökningar. Den senaste gjordes 2022-05-27 16:56:06.

satir har fått 1500 sökningar. Den senaste gjordes 2022-05-27 16:55:57.

logos har fått 1150 sökningar. Den senaste gjordes 2022-05-27 16:46:52.

population har fått 1157 sökningar. Den senaste gjordes 2022-05-27 16:43:53.

grafikkort har fått 1388 sökningar. Den senaste gjordes 2022-05-27 16:37:25.

badanka har fått 1281 sökningar. Den senaste gjordes 2022-05-27 16:34:18.

Fysiologi har fått 1518 sökningar. Den senaste gjordes 2022-05-27 16:33:24.

Karl XI har fått 1695 sökningar. Den senaste gjordes 2022-05-27 16:13:00.

mälarhöjden har fått 860 sökningar. Den senaste gjordes 2022-05-27 16:10:24.

variabel har fått 1211 sökningar. Den senaste gjordes 2022-05-27 16:04:14.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.32 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.