Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Svenska kyrkan'

Svenska kyrkan

Innehåll- 1. Allmänt om Svenska kyrkan - 2. Historia - 3. Organisation - 4. Tro och teologi - 5. Gudstjänst - 6. Ekonomi - 7. Medlemskap - 8. Litteratur - 9. Se även - 10. Länkar

1. Allmänt om Svenska kyrkan

Svenska kyrkan evangelisk-lutherskt trossamfund och nationalkyrka i Sverige. Var t.o.m. 31 december 1999 statskyrka. Benämningen "Svenska kyrkan" först belagd under 1800-talet, tidigare talade man om "kyrkan i Sverige" eller "den svenska kyrkan".

2. Historia

Sverige kristnades från sent 900-tal till sent 1000-tal av missionärer från Tyskland och England. Tidigare mission av t.ex. Ansgar hade inte givit något bestående resultat. Kristendomen verkar först ha nått Västergötland där Olof Skötkonung lät döpa sig ca år1008. Den förste omnämnde biskopen i Sverige var Biskop Thurgot av Skara som dog omkring år1030.

År1120 nämns Skara, Linköping, Tuna (Eskilstuna, Strängnäs, Sigtuna och Västerås som biskopssäten. Senare under 1100-talet omnämns även Växjö och Åbo stift, dessutom flyttar Sigtuna biskopssäte till Uppsala. Stiften var fr.o.m.1104 underställda ärkestiftet i Lund som då var danskt. Det dröjde till år1164 innan Sverige blev egen kyrkoprovins med en ärkebiskop.

Under 1100- och 1200-talen etablerade sig flera olika klosterordnar i Sverige. Alvastra, Nydala och Varnhems kloster grundas av Cistercienserna. Dominikaner och franciskaner öppnar konvent i bl.a. Visby och Skara.

Svenska kyrkans viktigaste person under 1300-talet är utan tvekan den heliga Birgitta. Hennes uppenbarelser fick stor betydelse både religiöst och politiskt över hela Europa. År1373 lyckades hon av påven utverka tillstånd för att grunda Den helige Frälsarens orden vilket ledde till klosterbygge i Vadstena.

Under reformationen på 1500-talet bröt Svenska kyrkan med påven och blev evangelisk-luthersk. Den första segern för reformatorerna vanns år1527 vid riksdagen i Västerås. Där gavs kungen makt att dra in kyrkliga egendomar och reformatorerna gavs tillstånd att förkunna i landet.

Den ledande teologen bland reformatorerna i Sverige var Olaus Petri, predikant i Storkyrkan i Stockholm. Redan år1525 tog han steget att gifta sig, år1526 utgav han Nya testamentet på Svenska och 1530 Den svenska mässan. Den definitiva brytningen med Rom skedde år1530 då Laurentius Petri (Olaus yngre bror) utsågs till ärkebiskop och tillträdde ämbetet utan påvlig bekräftelse.

Reformationen blev en utdragen process med bakslag både under Karl IX, som tilltalades av kalvinismen, och Johan III som föredrog reformkatolicismen. Den kan inte anses som avslutad förrän vid Uppsala möte år1593. Då antogs Augsburgska bekännelsen som rikets lära och man beslutade sig för att återgå till Laurentii Petri kyrkoordning från 1571.

Under 1600-talet präglades Svenska kyrkan av luthersk ortodoxi och allt starkare band till statsmakten. Till bekännelseskrifterna lade man Luthers lilla katekes och senare även Konkordieboken.

Under 1700-talet och tidigt 1800-tal nådde flera väckelser Sverige. Först pietismen i olika former och senare herrnhutismen. Inte sällan ledde väckelserna till konflikter med de lutherskt ortodoxa och enhetssamhället.

Under 1800-talet bröts Svenska kyrkans totala dominans genom frikyrkoväckelsernas framgångar och bildandet av frikyrkosamfund. Detta ledde till mildrad religionslagstiftning och möjlighet att utträda ur Svenska kyrkan även för svenska medborgare, men det dröjde till år1951 innan man officiellt kunde utträda ur Svenska kyrkan utan att inträda i annat samfund.

Sedan separationen mellan stat och kyrka 1 januari 2000 är kyrkan relativt fristående från svenska staten. Dock kvarstår en särskild lag om Svenska kyrkan som bl.a. reglerar att den ska vara evangelisk-luthersk, rikstäckande och demokratisk. Dessutom väljs de förtroendevalda genom de politiska partierna i val som liknar vanliga riksdags- och kommunalval.

3. Organisation

Organisatoriskt är Svenska kyrkan på lokalplanet indelad i församlingar. Systemet är, till skillnad från frikyrkornas, territoriellt och innebär att församlingarna har geografiska gränser. Svenska kyrkans medlemmar tillhör den församling inom vilkens gränser de bor. Av en församling krävs numera att den firar gudstjänst varje söndag, vilket lett till sammanslagningar av flera små församlingar.

En eller flera församlingar utgör tillsammans ett pastorat som är den enhet som får in kyrkoavgifterna och tar de viktiga ekonomiska besluten. Högste tjänsteman i ett pastorat är kyrkoherden.

Regionalt är Svenska kyrkan indelad i stift som leds av ett stiftsfullmäktige med stiftsstyrelse tillsammans med domkapitel och biskop. Svenska kyrkan har för närvarande 13 stift. Uppsala stift är ärkestift och en av dess biskopar ärkebiskop och Svenska kyrkans ansikte utåt.

På riksplanet leds Svenska kyrkan av kyrkomötet och kyrkostyrelsen. Dessa har ansvar för Svenska kyrkans tro, lära, gudstjänst, ekonomi och organisation. Kritik framförs ofta över att kyrkomöte och kyrkostyrelse utgörs fr.a. av politiker som inte anses ha kompetens i trosfrågor.

Fr.o.m. 1 januari 2000 regleras Svenska kyrkans verksamhet (med några undantag) inte längre av kyrkolagen utan av en kyrkoordning vilken kyrkomötet beslutar om.

4. Tro och teologi

Svenska kyrkans tro grundar sig som alla andra kristna kyrkor på Bibeln, i Svenska kyrkans fall så som den utläggs i de tre fornkyrkliga trosbekännelserna samt Augsburgska bekännelsen, Konkordieboken och Laurentii Petri kyrkoordning. Även moderna dokument som ekumeniska överenskommelser, kyrkohandböcker och liknande dokument räknas numer till Svenska kyrkans bekännelse.

I praktiken spelar dock de reformatoriska bekännelseskrifterna, särskilt Konkordieboken, en ganska liten roll för Svenska kyrkans församlingar. Traditionella lutherska tankegångar tillsammans med influenser från olika kristna och politiska riktningar samsas i praktiken. Dock finns flera traditionellt kristna rörelser som motsätter sig denna pluralism kvar inom Svenska kyrkan, t.ex. lågkyrklighet, gammalkyrklighet, högkyrklighet, læstadianer och karismatisk väckelse. Lokalt kan dessa rörelser vara starka, men de saknar nämnvärt inflytande på riksplanet.

5. Gudstjänst

Gudstjänsterna regleras av kyrkohandboken som fastställs av kyrkomötet. Se vidare gudstjänst.

6. Ekonomi

Kyrkans främsta ekonomiska tillgångar är jord, skog och fonder. Enligt Kyrkans Tidning blev den sammanlagda vinsten för skog, jord, fonder samt eventuellt vissa andra poster år1998 471,3 mkr. Intäkter från kyrkoavgiften ej inräknade. Efter de senaste årens börsnedgångar informerades sommaren 2002 om besparingar inom kyrkan eftersom kapitalet minskat drastiskt. Svenska kyrkan har kontinuerligt stora driftkostnader för att bevara Sveriges alla kyrkobyggnader.

7. Medlemskap

Medlem i Svenska kyrkan har du rösträtt i kyrkliga val, rätt till dop, konfirmation, vigsel och begravning i sin församling och betalar kyrkoavgift.

Inträde i Svenska kyrkan sker genom dop. Den som redan är döpt riktar en inträdesanmälan till den församling där man är folkbokförd. För att tillhöra Svenska kyrkan ska man vara svensk medborgare eller, i landet bosatt, utländsk medborgare. Den som är svensk medborgare kan tillhöra kyrkan utan att vara folkbokförd i Sverige.

Utträde sker genom anmälan till kyrkoherde eller församlingsexpeditionen i den församling där man är folkbokförd. Anmälan skall göras personligen eller skriftligt med egenhändig namnteckning bevittnad av två personer. När man anmält utträde ur Svenska kyrkan ska man få ett skriftligt bevis på det. För den som inte fyllt 18 år görs anmälan av vårdnadshavare. Det krävs samtycke av barnet självt om barnet fyllt 12 år.

Prästen i den egna församlingen är skyldig att viga par där minst en person är medlem i kyrkan. Alla har rätt till begravning - men inte med en begravningsgudstjänst i en kyrka - och gravplats. Svenska Kyrkan är skyldig att tillhandahålla ett värdigt alternativ till den egna kyrkan för begravningsceremonin.

8. Litteratur

 • Fädernas kyrka och folkets - Svenska kyrkan i kyrkovetenskapligt perspektiv, Carl Henrik Martling, Verbum 1992 ISBN 91-526-1808-0,kolla fakta hos: Libris,kolla vem som har boken hos: LibraryThing.com,kolla priset hos: Adlibris,Bokus,Internetbokhandeln,bokfynd.nu,bokpris.com

  .

 • Kyrka och makt - Bilder ur svensk kyrkohistoria, Erik Petrén, Bokförlaget Signum 1990. ISBN 91-87896-02-8,kolla fakta hos: Libris,kolla vem som har boken hos: LibraryThing.com,kolla priset hos: Adlibris,Bokus,Internetbokhandeln,bokfynd.nu,bokpris.com

9. Se även

 • Kristendom
 • Kyrka
 • Lutheraner
 • Reformationen
 • Trossamfund
 • Ärkebiskopar i Svenska kyrkan

10. Länkar

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-17 av Learning4sharing

Inga kategorier för denna artikel än...

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

 1. Lägg till fler
  Skriv in svaret på frågan: 6+7

Intresserad av fler artiklar?

Hiphopgest
Capoeira
IPA
Röd tråd
Spelserie
Extraliv
Djurpark
Kungssången
Stefan Edberg

Senaste sökningarna

nisse har fått 992 sökningar. Den senaste gjordes 2019-01-22 04:55:37.

loco har fått 964 sökningar. Den senaste gjordes 2019-01-22 04:55:30.

plan har fått 955 sökningar. Den senaste gjordes 2019-01-22 04:55:25.

xs har fått 1226 sökningar. Den senaste gjordes 2019-01-22 04:54:06.

alexandre dumas har fått 953 sökningar. Den senaste gjordes 2019-01-22 04:50:59.

folktäthet har fått 685 sökningar. Den senaste gjordes 2019-01-22 04:48:16.

resurscentrum har fått 850 sökningar. Den senaste gjordes 2019-01-22 04:46:01.

förlag har fått 718 sökningar. Den senaste gjordes 2019-01-22 04:43:04.

regering har fått 1050 sökningar. Den senaste gjordes 2019-01-22 04:42:49.

bruno liljefors har fått 1011 sökningar. Den senaste gjordes 2019-01-22 04:42:24.

sputnik 4 har fått 841 sökningar. Den senaste gjordes 2019-01-22 04:41:04.

En malm har fått 1047 sökningar. Den senaste gjordes 2019-01-22 04:40:08.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.07 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.