Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Samtalsanalys'

Samtalsanalys

Samtalsanalys (eng. conversation analysis) är en kvalitativ forskningsmetod som används vid mycket noggranna, empirinära analyser av vardagliga, naturligt förekommande samtal (eng. naturally occurring conversation) i syfte att komma åt de praktiker och kunskaper som människor tillhandahåller och använder för att etablera och upprätthålla fungerande, meningsfulla samtal.

Forskningsfältet, som gradvis växte fram på 1960-talet främst genom Harvey Sacks arbete (se t.ex. "Lectures on Conversation", utgiven av Gail Jefferson), har sitt ursprung i utgångspunkter inom etnometodologi och, närmare, antagandet att det vardagliga livets sociala ordning aldrig kan tas för given på förhand, utan att denna ordning istället är något som människor ständigt och återkommande skapar och upprätthåller i samverkan med varandra. Samtalsanalys handlar därför dels om att studera de specifika metoder som samtalsdeltagare själva använder för att analysera alldagliga, vanliga aktiviteter i talad interaktion, dels om att studera hur samtalsdeltagarnas egna analyser och tolkningar införlivas och inkorporeras i deras egna handlingssätt. Själva kärnan utgörs av att analysera samtalsdata på ett sätt som kan förklara den sekventiella strukturen (samtalets arkitektur) i termer av samtalsdeltagarnas orientering i realtid efter prefererade praktiker som sammantagna bildar samtalsdeltagarnas (och därmed även samtalsanalytikerns) underlag till samtalsbeteende - t.ex. vad gäller turtagning (eng. turn-taking) och reparationer (eng. repair) - i olika typer av samtalsbaserade kommunikativa praktiker.

Den samtalsanalytiska forskningen visar att samtalsdeltagare använder återkommande, ändamålsenligt formgivna "praktiker" (eng. devices) för att utföra specifika uppgifter. Ett exempel på detta är användningen av en s.k. felplaceringsmarkör (eng. misplacement marker), dvs. praktiken genom vilken en talare kan indikera att det som han/hon säger (eller ska till att säga) inte direkt har att göra med det som föregår. I nedanstående exempel - baserat på ett verkligt fall (från ett telefonsamtal), här kraftigt förenklat - indikerar uttrycket "förresten" på rad 8 att turen (yttrandet) i någon mening är malplacerad i förhållande till sitt aktuella sammanhang:

1. A : Okej, det är, det är bra.

2. B : Jag ringer dig, jag ringer dig imorgon, blir det bra?

3. A : Ehm, vänta lite, jag ska träna imorgon, det är okej. Jag tränar, jag slutar klockan tolv.

4. B : Okej, klockan tolv. Vi kan ju gå till Café Kanel eller någonstans.

5. A : Javisst, det låter bra.

6. B : Okej då.

7. A : Ja.

8. B : Hur mår du, förresten?

Samtalsdeltagarnas outtalade överenskommelse och "bundenhet till" att ständigt ansvara för och ta hänsyn till ett yttrandes grad av relevans till övriga yttranden kan tillfredsställas t.e.x genom att en talare markerat visar att, även om talaren själv är medveten om vilket yttrande som i den aktuella positionen är en relevant fortsättning (eng. relevant next), vad talaren säger är (och ska/bör uppfattas och analyseras av "den andre") som någonting annat. I ovanstående exempel sker detta mha. en felplaceringsmarkör.

Inom samtalsanalys betonas vikten av att enbart använda datamaterial från vardagliga, naturligt förekommande samtal i form av ljud- och (alltmer vanligt även) videoupptagningar. Den här grundtanken bildar därför en påtaglig motsats till traditionella metoder för datainsamling inom samhälls- och beteendevetenskap. I synnerhet representerar det ett avlägsnande såväl frånanvändningen av de intervjutekniker där den intervjuades verbala redogörelser behandlas som utgångspunkt i syfte att förstå ett givet socialt beteende som från användningen av experimentella metoder där forskaren manipulerar eller (in)direktintervenerar i de beforskades beteende.

Samtalsanalysen står även i kontrast mot observationsstudier där forskningsdata motsvaras av fältanteckningar eller där man använder på förhand formulerade kategorier och/eller koder. Samtalsanalysens empiriska betoning bryter även mot de teoretiska traditioner där medfödd intuition, uttryckt i termer av idealiserade eller påhittade exempel, behandlas som adekvat utgångspunkt för att bevisa ett påstående. Det finns ingen möjlighet att genom erinring eller intuitiv uppfinningsförmåga återge ett enda verkligt exempel på vardaglig, naturlig interaktion, och, som Harvey Sacks poängterar, påhittad "data" skulle aldrig kunna övertyga som bevis med någon relevans i analysen av interaktion.

Även om termen samtalsanalys är den som oftast används som namn på forskningsfältet, inkluderar fältet i sin helhet idag både vardagliga samtal (t.ex. mellan vänner) och institutionella samtal (t.ex. mellan läkare och patient). Av den här anledningen används den mer övergripande termen "talk-in-interaction" i allt större utsträckning för att på så sätt referera till hela vidden av samtalsbaserade kommunikativa praktiker.

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-17 av Learning4sharing

Kategorier för Samtalsanalys

samtalsanalys(2), språksociologi(2), samtal(2), kvalitativ forskningsmetod(1)

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

  1. Lägg till fler
    Skriv in svaret på frågan: 6+0

Intresserad av fler artiklar?

Herr Omar
ActiveX
Marknät
CBGB
CEN
Agorafobi
Spindelskräck
Gerontofobi
Gratisprogram

Senaste sökningarna

teens har fått 1201 sökningar. Den senaste gjordes 2022-01-27 16:14:51.

primtal har fått 1387 sökningar. Den senaste gjordes 2022-01-27 16:13:52.

tonsur har fått 1099 sökningar. Den senaste gjordes 2022-01-27 16:13:39.

kolb har fått 1325 sökningar. Den senaste gjordes 2022-01-27 16:12:25.

Modulering har fått 1252 sökningar. Den senaste gjordes 2022-01-27 16:10:07.

kvastfening har fått 1772 sökningar. Den senaste gjordes 2022-01-27 16:06:38.

error har fått 1345 sökningar. Den senaste gjordes 2022-01-27 16:05:27.

HCO har fått 1293 sökningar. Den senaste gjordes 2022-01-27 16:04:52.

mustaschporr har fått 1218 sökningar. Den senaste gjordes 2022-01-27 16:02:36.

72 har fått 1415 sökningar. Den senaste gjordes 2022-01-27 16:02:12.

digerdöden har fått 1675 sökningar. Den senaste gjordes 2022-01-27 16:00:50.

Soundtrack of Our Lives har fått 1181 sökningar. Den senaste gjordes 2022-01-27 16:00:11.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.38 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.