Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Rysslands historia'

Rysslands historia

Innehåll- 1. Kievriket - 2. Ryssland i tsarernas tid - 3. Sovjetunionen - 4. Ryssland efter statskapitalismen och diktaturen - 5. Läs vidare

1. Kievriket

Vikingar från Skandinavien seglade över Östersjön och ner längs floder som Daugava och Neva till Novgorod (som de kallade Holmgård) och hittade landvägen över till de floder som via Ukraina leder ner till Svarta havet och Konstantinopel (nuvarande Istanbul, som vikingarna kallade Miklagård) och resten av Bysans.

Vikingalämningar har hittats i Kievrikets område vid god jord och vattendrag.Detta påvisar att de skulle bofäst sig för längre tid.Det enda kända ortsnamn som kommer från vikingarna tros vara Isburgs (isborg på svenska).Vissa ryska namn tros härstamma från svenska, som Olga från Helga, Oleg från Helge.

I Nestorskrönikan (1100) står att läsa om Kievriket som ett rike i kris och hur det kallade passande regent att leda riket.Vikingen Rurik såg sig kallad och reste från Sverige med sina bröder för att bli furste.Ryssland kallades av vikingarna för Gårdariket.Ruriks bröder regerade på andra platser längre söderut i landet.Detta blev början till den ryska Rurikätten.Denna omstridda teori kallas norrmanniska teorin.De flesta ryska historiker förkastar den och menar att Rurikätten var helt rysk.

Kring 700-talets början anlade handelsresande khazarer staden Kiev (turkiska för "strandbosättningen") vid floden Dnepr.Samhället av khazarer, men även slaver, skandinaver och magyarer växte sig mäktigt.På 850-talet bildades Kievriket (Rus på ryska) i det östslaviska området med centrum i Kiev.Kievriket togs dock snart över av Rurikätten från Novgorod och täckte snart ett området som idag utgör Ryssland, Vitryssland och norra Ukraina.

Den mähriska fursten Rastislav skickade i mitten av 800-talet ut en kommission för att ta reda på mer om världens religioner.Man rapporterade hem att man i Bysans (Östrom) funnit en värdig religion med fantastiskt vacker gudstjänst.Detta är betecknande för den senare ryska ortodoxa kyrkan, som fäster väldigt stor vikt vid riten vid gudstjänsten.Rastislav skickade sändebud till patriarken Mikael III i Konstantinopel om att man önskade ta del av den ortodoxa kristendomen.Kristna missionärer kom från det som idag är Grekland och Bulgarien.Bäst lyckades man till en början i syd och sydost i det slaviska området.De förde även ad hoc med sig skriftspråket kyrkoslaviska (se detta ord för mer kring detta).

Med ambitionen att förena folken i Kievriket ville storfurst Vladimir I de dem en gemensam religion.Han gjorde ett försök att slå ihop alla hedniska gudar i riket till en religion.Då detta misslyckades kristnade storfurst Vladimir I Kievriket år988.Folket tvingades till massdop och man anlade grottklostret i Kiev.Den bysantiska kyrkan anammades och som en sidoeffekt kom kulturella influenser från Bysans.Influenserna från antiken var nästan obefintliga, då Bysans släppt sina antika band strax innan.Dock kan grekiska gudar skymtas i rysk ikonkonst från denna tid.

Det ryska imperialriket växte - till skillnad från andra imperier - stegvis.Motivet var förutom missionering också råvaror, som den sibiriska pälsjakten.Kievriket blev mäktigt mycket pga. transithandeln mellan vikingarna i norr och Konstantinopel i söder.Arabiska pirater i Medelhavet tvingade handelsresande att ta flodvägar, exempelvis längs Volga.Kievrikets höjdpunkt var under 900- och 1000-talet.Under 1100-talet förlorade riket betydelse och hotades splittras av maktkamper.Furst Jaroslav Is död innebar Kievrikets definitiva undergång och splittring.Brödrastrider mellan Jaroslavs söner följde.Handeln avmattades dessutom, då handelsresande hittade andra vägar.Korståg hade satt stopp för sjörövarna, som blivit muslimer.

Under 1200-talet kom mongolinvasionen.År1223 anföll tatarerna (mongolerna, även kallade Gyllene horden) för första gången, men misslyckades.Oreda och träta i riket gjorde att ett nytt tatariskt anfall År1227 blev framgångsrikt.Det fallna Kievriket blev ett lydrike under tatarerna, som endast hade tjänstemän på plats.Återkommande uppror kvävdes av ridande armér som snabbt var på plats.Tatarerna krävde sammanlagt kring 10 % av alla inkomster i skatt av alla ockuperade delar av det ryska riket.Det blev furstarnas uppgift att driva in skatten.Adeln var dock skattebefriad.Kyrkan var också skattebefriad, men fick utstå förnedringen att måst omnämna den mongoliska kanen i sina böner.Tatarerna hade inget intresse i att ta över hela samhällen, utan nöjde sig med att parasitera.Det ryska rikena levde förhållandevis fritt under tataroket och kunde fortsätta sina maktkamper emellan.Novgorod blomstrade trots skatter till mongolerna.En maktbalans var viktig för tatarerna, då detta skulle innebära att ingen skulle växa sig stark och utgöra ett hot.Tatarerna understödde det Moskvaregionen i tron att de var svagast.Moskva expanderade genom krig, arv, kolonisation och gifte.Vid mitten av 1300-talet härjade digerdöden i Ryssland.Sjukdomen nådde till och med metropoliten, som dog av den.Striderna mellan rikena och digerdöden gjorde denna till en svag - och senare föga omskriven - tid.Under slutet av 1300-talet återhämtade de ryska staterna sig dock.Tatarerna led nederlag inför Moskvas furste Dmitrij Donskoj vid Kulikovo pole år1380.Mongolriket krympte och splittrades i 3 kanat. År1439 anslöt Vasilij II den mörke Vladimir till Moskva. Moskva blev storfurstendöme.År1462 efterträdde Ivan III sin far Vasilij II som storfurste över Moskvariket.Ivan III gifte sig med kejsaren av Bysans brorsdotter Sofia Paleolog år1472.Tillsammans med henne kom skulptörer, konstnärer och arkitekter till Moskva.Kreml byggdes som det ser ut idag och Dubbelörnen togs som statsvapen.Ivan III kallade sig självhärskare - dvs ej godkänd av den mongoliska kanen -, tsar och kristenhetens ledare.År1480 möttes mongolerna och ryssarna vid floden Ugra i vad som kallas "den stående striden".Det blev aldrig något större slag då båda räknade med, och väntade på, understöd från litauerna.Detta var sista gången tatarerna hotade Moskva.

2. Ryssland i tsarernas tid

Mongolinvasionen hade varat i närmare 250 år.Ivan III regerade fram till sin död år1505 och följdes sedan av sin son Vasilij III.Bysans var fortfarande en förebild för Ryssland, och efter invasionen övertogs vissa mongoliska företeelser som skatte- och postsystem, stridsutrustning och vissa ord (häst, post, pengar). 1500-talets Ryssland var en modern stat med kontakt med väst.

När Vasilij III dog blev hans fru Jelena Glinskaja ställföreträdande regent eftersom deras son Ivan IV var för ung för att bli tsar.År1547 steg Ivan IV (Ivan den förskräcklige) dock till tronen som 17-åring.Tsaren ledde en kolonisation av Sibirien och lät uppföra Vasilijkatedralen i Moskva.Han gjorde upp med tartarerna från det mongoliska imperiet i öster och var där överlägsen med musköter.Under hans tid erövrades Kasan (år1552) och Astrakhan (år1556).Attacker mot väst var dock lönlösa - där var musköter otillräckliga.Han arbetade också mot det som han såg som moraliskt förfall i sitt eget landet.Under Ivan IV tid blev det feodala samhället i Ryssland fullt uppbyggt.Bönderna förlorade sina möjligheter att flytta och livegenskapen blev total.

Arkhangelsk grundades och blev en viktig hamnstad.Man exporterade man lin och hampa och importerade lyxvaror som tyg och kryddor, men även papper.År1564 trycktes apostlabreven.En ny lagbok skrevs.Ämbetsverk (prikazy) inrättades.

Ivan IV ogillade bojarer och när han inte fick som han ville gav han sig av mot nordost med stadskassan.Han skrev hem till Moskva att bojarerna skulle ut ur landet för att han skulle återvände.Man bad honom återvända, och det gjorde han.Lösningen blev att landet delades i 3 delar: Zemsjtjina, med en mongolisk prins som tsar; Opritjina ("landet utanför" på svenska), styrt av Ivan IV och Opritjnki ("landet innanför" på svenska).I Opritjina fördrev Ivan IV de bojarer som fanns där.Ett svartklätt garde på svarta hästar rensade upp.Vid sadeln hade de fästat ett hundhuvud och en sopkvast - symbolik för att nosa upp och sopa rent.Efter att ha rensat det egna området red de mot Novgorod.Novgorodkrönikan beskriver en slakt år1570 som varade i flera dagar.År1572 avskaffades gardet.Det som hade blivit nästan ett inbördeskrig hade försvagat riket kapitalt.

 • Nikon, gammaltroende.

År1584 dog Ivan IV. Hans son Fjodor Ivanovitj hade varken söner eller döttrar och blev därav den siste i Rurik-ätten. Han efterträddes på tronen av sin svåger (hustruns bror) - Boris Godunov, som var ytterst skicklig politiker men vars rykte var befläckat med misstankar om att ha beordrat mord på Dmitrij, Ivan IV:s son och Fjodor Ivanovitjs tilltänkte arvtagare, som dog år1591 under omständigheter okända för allmänheten.Runt år1600 uppstod de första ryktena om att Dmitrij inte var död utan räddades i sista stund av sin läkare och då tog Den stora oredans tid vid.

 • Ivan Bolotnikovs bondeuppror år1605.
 • Uppror i Ukraina med stöd av Moskva.

En delperiod av denna tid av oreda brukar kallas De falska Dimitrijernas tid, då tre personer att räkna med utgav sig för att vara den rättmätige arvtagaren, den förlorade sonen.En man av oklar identitet upprättade regering parallellt med den sittande.En munk utgav sig för att vara den verkliga Dimitrij och tog tronen i besittning.Han sökte hjälp i Polen, men störtades ändå och mördades.Polen gjorde invasionsförsök i Ryssland.

År1906 kom Vasilij IV Sjusjskij (?) till makten i Ryssland.Då Vasilij kände sig hotad fikade han efter hjälp från Sverige.Jacob De la Gardie kom till hjälp, men led nederlag mot polackerna.Polackerna ockuperade Moskva.De la Gardie stormade och ockuperade Novgorod.Han ville se Carl Philip som härskare, men det stöp på trosfrågan.Vasilij mördades år1610, och i samband med det lyckades polackerna ta makten.Carl Philip utropades till storfurste över Novgorod, men hans mor ville inte släppa iväg sin 9-åring.I tre år skulle Polen vara herre över Ryssland, men år1613, då Carl Philip var på väg mot Ryssland, fick han reda på att ryssarna hade motat ut polackerna och valt en egen furste.Under detta år infann sig ordnade förhållanden igen i Ryssland och Den stora oredan var över.Tsardömet hade klarat sig genom oredan.

År1617 slöts Freden i Stolbova mellan Ryssland och Sverige.Sverige släppte Novgorod till Ryssland, men fick allt kring Finska viken och kunde kontrollera delar av rysslandshandeln.För Sverige så var det den bästa freden som man någonsin slutit.Sverige erhöll Ingermanland och Kexholms län. Därmed behärskade Sverige Nevas mynning.Den nya gränsen mot Ryssland gick vid Ladoga.

År1649, under tsar Michail Romanov, infördes livegenskapen per lag, men då hade den i realiteten redan börjat urholkas.Michail Ramanov eftersattes av sin son.

 • År1667: fred mellan Ryssland och Polen. Ukraina delas mellen dem. Landet öster om Dnepr, inklusive Kiev, tillfaller Ryssland.
 • Peter den store
  • Peter den stores syster Sofia Alexejevna som regent.
  • Slaget vid Narva.
  • År1703: S:t Petersburg grundades.
  • Krig mot Karl XII.
  • Europeisering, reformer, Den heliga synoden.
  • Slaget vid Poltava.
 • Mellantiden
  • Katarina I - Obildad och svag regent. Grundade Ryska vetenskapsakademin efter Peters idé. Regerade i 2 år.
  • Peter II - Peters sonson. Dog i smittkoppor. Regerade i 3 år.
  • Anna Ivanovna - Peters brorsdotter. Inga barn. Regerade i 10 år.
  • Anna Leopoldovna - Gammal släkting. Ivan VI:s mor. Regerade i 2 månader.
  • Elisabet Petrovna - Peter den stores dotter. Ivan VI spärrades in i hemlighet och kallades "fången Gregoria". Höll cross-dressing-fester.
 • Peter III (Karl Peter Ulrik)
 • Katarina II
  • Katarina Dasjkova
 • Paul I
  • Krimkriget
  • Nederlag mot turkarna.
 • Alexander I
 • Dekabristupproret
 • Narodnik-rörelsen
 • Nikolaj I - reaktionären.
Alexander II
 • 1861: Emancipationsmanifestet: livegna blev fria och fick köpa 2 hektar jord genom 49 år av avbetalning.
 • 1877-78: krig mot Turkiet. Ryssland vann. Bulgarien blev en fri stat.
 • Jord och frihet
  • Folkviljan, som mördade tsaren 1 mars 1881. Terrorism.
Alexander III
 • Industrialisation, bönder blev arbetare.
Nikolaj II
 • 1898: Ryska socialdemokratiska arbetarepartiet bildas, där Lenin var en av ledarna.
  • Splittrades år1903 i bolsjeviker och mensjeviker.
 • Socialistrevolutionärerna
  • Terroristorganet, som mördade kring 200 mer eller mindre framstående personer.
 • Rysk-japanska kriget år1904.
 • Ryska revolutionen
  • Revolten år1905.
 • År1914: Första världskriget.
 • 1917 feb-mar: Februarirevolutionen, dubbelväldet.
 • 1917 okt-nov: Oktoberrevolutionen.

3. Sovjetunionen

 • 1918-20: inbördeskrig, undantagstillstånd: krigskommunism.
  • Röda armén, Trotskij
 • Åren 1921-29: NEP - nya ekonomiska politiken.
 • År1922: Sovjetunionen bildades.
 • Lenin dog år1924 efter tid av sjukdom, vilken kan ha orsakats av den kula han skjöts för huvudet av Fanny Kaplan 1918.
 • Josef Stalin, 1924-5 mars 1953
 • Folkdeportering, arbetsläger, förföljelser, massmord
 • Ryssland under andra världskriget
 • Lavrentij Berija
Warszawapakten
 • Nikita Chrusjtjov, 1953-1964
  • Avstalinisering
  • Brezjnevs kupp som avsatte Chrusjtjov
 • Leonid Brezjnev, 1964-1982 (dog då)
  • Tjeckoslovakien och Brezjnevdoktrinen 1968
 • Jurij Andropov, 1982-1984 (dog då)
 • Konstantin Tjernenko (Konstantin Ustinovitj Tjernenko), 1984-1985 (dog då) - "ny Brezjnev"
 • Michail Gorbatjov, 1985-1991
  • Glasnost och perestrojka
  • Boris Jeltsin till Moskva
 • Sovjetunionens fall 1991

4. Ryssland efter statskapitalismen och diktaturen

 • OSS
 • Boris Jeltsin, 1991--1999/2000

I det nybildade Ryssland pågick en hopplös maktkamp mellan president Jeltsin och parlamentet. Jeltsin tog till dekret för att kunna få genom sina förslag. 12 december 1993 införde Jeltsin -- mot rådande konstitution -- en ny konstitution. Jeltsin påstod sig ha folkets vilja bakom sig när han tidigare bröt mot konstitutionen, och att folkets vilja väger tyngre än konstitutionen.

 • Augustikuppen

Efteråt genomförde Jeltsin en folkomröstning om konstitutionen, om presidentens legitimitet och om en ny folkomröstning till presidentmakten och parlamentet skulle genomföras. Jeltsin förordade ja till samtliga frågor och det var just vad han fick. Dock genomfördes aldrig någon ny folkomröstning.

I december 1994 bröt det första Tjetjenienkriget ut. Kriget skulle ta två veckor men pågår fortfarande år2004, om än i mindre skala. I ett nytt val till duman avancerade kommunisterna. Parlamentet stod i opposition mot Jeltsin och Tjetjenien sänkte Jeltsins populäritet. I januari 1996 hade Jeltsin stöd av 7 % av landets befolkning. Efter att ha hållit media i ledband, med hotet om kommunism som ersättning till Jeltsin, vann dock Jeltsin valet i juli 1996. Efter valet lierade sig Jeltsin med den kandidat som kommit trea i valet och lät honom vara ansvarig för Tjetjenienförhandlingarna. På så sätt hade han visat god vilja genom att anta sina största Tjetjenienkritiker till en av sina egna. Under tiden kring valet drabbades Jeltsin av en hjärtattack, men det hemlighölls tills han i november 1996 hjärtopererades.

Augusti 1996 var det fred i Tjetjenien, men formellt noterades detta först år1997. Jeltsin var ständigt sjuk under år1997. Jeltsin bytte premiärminister. År1998 drabbades landet av ekonomisk kollaps. Premiärminister byttes igen och Jeltsin hade inte längre någon vicepresident. I augusti 1999 tog Jeltsin ännu en ny premiärminister. Terrorism mot bostadshus med anledning av Tjetjenienkonflikten. Tjetjenien tog sig in i Dagestan med motivet att starta en muslimsk republik i området. Premiärminister byttes igen -- nu mot Vladimir Putin. Putin gillades av Jeltsin och gavs befogenheter inom bl.a. säkerhetspolitiken. Andra Tjetjenienkriget bröt ut. December 1999: nytt val till duman. Jeltsin fick vidare förtroende på presidentposten, men avgick snart. Tillförordnad president blev då, enligt konstitutionen, premiärminister Putin. Innan Putin tillsattes i regeringen var han helt okänd för det ryska folket, men efter det försprång på nästan en hel mandatperiod som Putin fick så lyckades han bli vald i nästföljande folkomröstning.

 • Hösten 2002: kidnappningen på en teater i Moskva.

5. Läs vidare

Se också:

 • Ryssland/Regentlängd
 • Ryssland

Litteratur:

 • Mats G. Larsson: flera böcker om vikingar i Ryssland
 • Per-Arne Bodin: flera böcker om idé- och kulturhistoria

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-17 av Learning4sharing

Inga kategorier för denna artikel än...

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

 1. Lägg till fler
  Skriv in svaret på frågan: 1+3

Intresserad av fler artiklar?

Detonationsgryta
Detonationsgrop
6 juli
Boerkriget
Alf Sjöberg
Bensinstation
Charles Dickens
Georg VI
Upsal

Senaste sökningarna

88 har fått 1239 sökningar. Den senaste gjordes 2021-03-07 00:05:59.

husgud har fått 1148 sökningar. Den senaste gjordes 2021-03-07 00:05:31.

etiker har fått 1141 sökningar. Den senaste gjordes 2021-03-07 00:04:29.

Servostyrning har fått 1138 sökningar. Den senaste gjordes 2021-03-07 00:03:59.

emotikon har fått 955 sökningar. Den senaste gjordes 2021-03-07 00:03:32.

calvados har fått 1068 sökningar. Den senaste gjordes 2021-03-07 00:03:04.

socialism har fått 1455 sökningar. Den senaste gjordes 2021-03-07 00:01:07.

Moské har fått 1124 sökningar. Den senaste gjordes 2021-03-07 00:00:37.

designåret 2005 har fått 805 sökningar. Den senaste gjordes 2021-03-07 00:00:05.

hög har fått 1040 sökningar. Den senaste gjordes 2021-03-06 23:59:35.

mbl har fått 1329 sökningar. Den senaste gjordes 2021-03-06 23:58:55.

ryska revolutionen har fått 1465 sökningar. Den senaste gjordes 2021-03-06 23:58:33.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.25 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.