Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Registreringsskylt'

Registreringsskylt

Innehåll- 1. Sverige - 1.1 Placering av skylt - 1.2 Historik - 1.3 Bokstavsserier - 1.4 Utformning av skylt - 1.4.1 Skylt på fordon registrerade för taxitrafik - 1.4.2 Skylt på diplomatfordon - 1.4.3 Saluvagnsskylt - 1.4.4 Personlig skylt - 1.4.5 Tillfällig skylt - 1.4.6 Förbjudna bokstavskombinationer - 1.5 Utgivande myndighet - 2. Norge - 3. Danmark - 4. Finland - 5. Tyskland - 6. Belgien - 7. Nederländerna - 8. Luxemburg - 9. Schweiz - 10. Storbritannien - 11. Liechtenstein - 12. Ukraina - 13. Se även

Registreringsskylt, skylt som anger ett fordons registreringsnummer. Registreringsskyltar tillverkas i en del länder av fångar, dock inte i Sverige.

Tag reda på vem som registrerat en bil via Bilregistret.

1. Sverige

1.1 Placering av skylt

Registreringsskylt måste finnas synlig på alla motorfordon som är registrerade för att färdas på allmän väg. Släpfordon, motorcyklar, EU-mopeder, snöskotrar och traktorer behöver endast ha en skylt. På traktorer skall denna skylt placeras fram till på fordonet, medan på övriga skall den placeras baktill. På den bakre skylten (på traktorer främre) måste dessutom finnas ett kontrollmärke (ibland även kallat skattemärke) på de flesta motorfordon, dock ej på EU-mopeder.

1.2 HistorikEnligt NE:s ordbok och SAOB infördes ordet registreringsskylt i SFS år1936. För luftfartyg fanns dock registreringsmärke i svensk lagstiftning redan år1922. Redan från 1936 tycks länsbokstäver ha använts. Men hur gjorde man före 1936? Åkte man runt helt anonymt i bil?

Förr syntes på svenska registreringsskyltar en länsbokstav för det län där fordonet hör hemma, med undantag av Stockholms stad som hade A och Stockholms län som hade B. Om ett län hade fler än 99999 inregistrerade fordon så utökades länsbokstaven med ett A. Detta skedde i fyra "län": Stockholms stad, Stockholms län, Göteborg och Bohuslän samt Malmöhus län. Numret 1 i varje län var reserverat för landshövdingens fordon. Systemet byggde på att varje län höll ett register över samtliga fordon i länet. I och med införandet av en central bilregister så avskaffades systemet med länsvisa registreringsskyltar år1973 med början i Uppsala län. Då började man använda tre bokstäver-tre siffror, det system som används än i dag. Den 1 maj 1973 förbjöds de gamla skyltarna och således var det nya systemet helt infört.

1.3 BokstavsserierVid införandet av de nya registreringsskyltarna år1972 - år1973 började man i princip från AAA 001 och fortsatte i nummerordning. Övergången till det nya sytemet gick till så att alla registrerade fordonsägare fick ett brev där de skulle anmäla samtliga fordon som var i trafik och det första fordon som anmäldes in fick registreringsnumret AAA 001 och nästa fick AAA 002 osv. Vissa bokstavskombinationer "sparades" och togs i bruk senare. Efter att alla län var överförda till det nya systemet fortsatte man att tilldela registreringsnummer löpande. Registreringsnummer från fordon som avregistrerats delas efter viss tid i karantän ut till nya fordon för att undvika att alla möjliga kombinationer tar slut i förtid.

Bokstav Första registrering Kommentar A år1973   B år1973   C år1973   D år1973   E år1973   F år1973   G år1973   H år1974   I ej möjlig Förväxlingsbar med J J år1975   K år1977   L år1982   M år1985   N år1988   O år1989   P år1991 För direktimporterade fordon före 1991 användes PAx xxx Q ej möjlig Förväxlingsbar med O R 12 oktober 1999   S 29 september 2000   T 6 november 2001   U februari 2003   V ej möjlig Förväxlingsbar med W W 1 april 2004   X omkring 20 februari 2005   Y ej frisläppt   Z ej frisläppt   Å ej möjlig   Ä ej möjlig   Ö ej möjlig  

1.4 Utformning av skyltRegistreringsskyltar finns i enradigt respektive tvåradigt utförande. Tvåradigt utförande används i huvudsak på släpfordon, motorcyklar, EU-mopeder, snöskotrar och traktorer samt på övriga fordon där utrymmet inte tillåter att en enradig skylt. Tecknen på en skylt grupperas tre bokstäver, ett mellanrum och tre bokstäver. För tvåradiga skyltar gäller samma gruppering, men med ett inledande mellanrum även på den övre raden. I mellanrummet mellan sista bokstaven och första siffran skall kontrollmärket placeras. Ovanför denna plats finns fordonets chassinummer angivet. På skyltar tillverkade efter 1993 ses skyltens tillverkningsdatum längst upp i högra hörnet.

Skyltarnas utformning har förändrats genom åren, men samtliga har haft reflekterande botten och bokstäver, siffror och kant i svart. Den enradiga skylten har alltid haft en längd om 480 mm, ända fram tills dess att den s.k. EU-skylten gjorde entré april 2003. EU-Skylten är 520 mm lång och längst till vänster har den ett blått område med EU-symbol och nationalitetsbokstaven S. Denna skylt uppfyller Romfördragets krav på nationalitetsbeteckning i internationell trafik. Det blir dock svårare än tidigare att se vilket land bilen kommer ifrån eftersom den nationella bokstaven är mycket liten.

 • 1973-1983: Aluminiumskylt med såväl registreringsnummer, chassinummer och kant i relief.
 • 1984-1993: Skylt i plast med registreringsnummer och kant i relief. På de tidiga skyltarna av denna modell släppte den reflekterande botten på skyltarna och skylten blev således helt svart. Dessa skyltar byttes dock ut under en period, om fordonsägaren anmälde felet, utan kostnad för fordonsägaren till skyltar vars botten ej flagnade. Tillverkare: SMC
 • 1994-2001: Ny plastmodell. Helt plan, med fetare bokstäver. Tillverkare: Strålfors
 • 2002-: Aluminiumskylt med registreringsnummer och kant i relief och stansat chssinummer. Sedan april 2003 kan denna skylt erhållas som EU-skylt.

1.4.1 Skylt på fordon registrerade för taxitrafik

Fordon som är registrerade för taxitrafik erhåller en skylt med gul reflekterande botten och ett något mindre "T" efter registreringsnumret. Dessa skyltar saknar mellanrummet mellan sista bokstav och första siffra. För dessa fordon ersätts kontrollmärket med ett yrkestrafikmärke som placeras i vindrutan.

1.4.2 Skylt på diplomatfordon

Fordon som är registrerade på ett annat lands ambassad erhåller skylt med blå reflekterande botten och ett regsitreringsnummer med indelningen två bokstäver, tre siffror, en bokstav och slutligen ett mellanrum. De inledande två bokstäverna anger vilket lands ambassad och den sista vilken diplomatstatus fordonets brukare har. kontrollmärket skall placeras i mellanrummet som avslutar skylten.

1.4.3 Saluvagnsskylt

Saluvagnsskylten är inte bunden till ett fordon, utan kan användas på alla fordon, dock ej samtidigt, som är registrerade på det företag som innehar saluvagnslicensen. En saluvagnsskylt har grön reflekterande botten med tre bokstäver och tre siffror följt av ett gult märke som liknar ett kontrollmärke detta märke anger vilken typ av fordon som skylten avser???. Fordon som körs med saluvagnsskylt omfattas av företagets saluvagnsförsäkring och behöver således inte vara skattat eller försäkrat.

1.4.4 Personlig skyltSedan 1988 finns möjligheten att köpa sig en egen uppsättning registreringsskyltar med max sex tecken, även de bokstäver som normalt inte förekommer på registreringsskyltar. Från november 2003 är det möjligt att erhålla sju tecken på en personlig skylt. Personliga skyltar får inte ha kombinationerna tre bokstäver följt avtre siffror eller två bokstäver, tre siffror, an bokstav.Avgiften för personliga skyltar är 6000 kronor och skyltarna är bundna till köparen, inte fordonet, och skyltarna kan tas med när man byter fordon. Skyltarna är giltiga i 10 år och om man efter detta vill förlänga rätten tas en ny avgift ut. 90% av intäkterna från dessa skyltar går till Skyltfonden, som två gånger om året delar ut pengar till forskning om och utveckling av trafiksäkerhet.

1.4.5 Tillfällig skylt

Om ett fordon förlorat en eller båda registreringsskyltarna får fordonet köras kortaste väg till närmsta polisstation, där en tillfällig registreringsskylt utfärdas. Denna skylt är av gul plast och registreringsnumret textas med tuschpenna på skylten.

1.4.6 Förbjudna bokstavskombinationer

På samtliga typer av skyltar så får ej bokstavskombinationer som kan väcka anstöt förekomma. Vad som kan väcka anstöt har varierat genom åren och därför har listan över förbjudna kombinationer utökats efterhand. Följande kombinationer är ej lämpliga för tillfället:

APA,ARG, BAJ, CUC, CUK, DUM, DYR, ETA, ETT, FAN, FEG, FEL, FEM, FES,FET, FNL, FUC, FUL, GAM, GAS, GAY, GEY, GLO, GOM, GUB, GUC, GUD, GUK,HAL, HAN, HAO, HAR, HAS, HAT, HER, HES, HET, HJO, HKH, HMO, HOM, HON,HOR, HOT, HRA, HUD, HUK, HUS, HUT, JUG, JUK, JUO, JUR, KDS, KUC, KUF,KUG, KUK, KYK, LAM, LAT, LEM, LOJ, LSD, LUS, LUZ, MAD, MAO, MAS, MEN,MES, MBL, MUF, MUS, MUT, NEJ, NJA, NOS, NRP, NUP, NYP, OND, OOO, ORA,ORM, OST, OXE, RAS, REA, ROM, RPS, RUG, RUS, SAB, SAC, SAF, SAP, SAT,SEG, SEK, SEX, SJU, SOP, SOS, SPY, SSU, SUG, SUP, SUR, SWE, SYF, TAJ,TBC, TOA, TOK, TYP, TOT, TRE, UCK, USH, UFF, UFO, UPA, USA, WAM, WAR, WTC och WWW.

Värt att notera:

 • Listan innehåller givetvis inga ord med bokstäverna I,Q,V,Å,Ä eller Ö eftersom dessa inte används.
 • Många alterantiva stavningar på KUK är förbjudna, tex CUK, CUC och KYK.
 • Tillåtna: STO, KKK
 • KDS är förbjudet, men inte TCO.
 • OND är förbjudet, men GOD är tillåtet.

1.5 Utgivande myndighet

I Sverige är det Vägverket som ger ut registreringsskyltar. Om en skylt skadats eller förkommit är fordonsägaren skyldig att utan dröjsmål anskaffa ny skylt hos Vägverket. Anskaffande av skylt kan ske på tre sätt: brevledes genom att skicka in rapportdelen på registreringsbeviset, på internet på http://www.vv.se eller via talsvar på 077-125 25 25. För de två senare alternativen krävs en kod som återfinns på registreringsbeviset. En registreringsskylt kostar 60 kr.

2. Norge

Registreringsskyltar för personbilar har vit botten och svarta tecken, lastbilar har grön botten och svarta tecken. Registreringsnumren består av två bokstäver, ett mellanrum och fem siffror.De första boktäverna talar om var bilen är registrerad, undantag EL för Elbil samt GA för gasbuss.Lastbil innebär en bil med en viss minimistorlek på lastutrymmet registrerad för endast tre personer. Bilen måste ha en avdelning i form av nät eller dylikt mellan passagerar- och godsdel. Du kan alltså registrera en Volvo Kombi som lastbil, men inte en Porsche. (Tidigare fanns inte kravet på ett visst bagageutrymme varför många reggade sportbilar som lastbilar)

3. Danmark

Registreringsskyltar för personbilar har vit botten, svarta tecken och röd kant, latsbilar har gul botten och svarta tecken. Registreringsnumren består av två bokstäver, ett mellanrum och fem siffror. Danskarna har ett litet mellanrum mellan andra och tredje siffran. Även i Danmark är det tillåtet att registrera personbil som lastbil, vet dock inte riktigt reglerna

4. Finland

Finlands registreringsskyltar har i princip samma utformning som den svenska, men har ett bindestreck mellan bokstäverna och siffrorna. Bilar som är registrerade på Åland inleds bokstavskombinationen med ÅL.Åland har på senare tid börjat med en egen skylt, med blå ram och texten Åland på...

5. Tyskland

http://www.kennzeichen.org/euro.gif

Registreringsskyltarna har vit botten och svarta tecken.Registreringsnumret består av tre grupper av tecken:först 1-3 bokstäver som betecknar i vilken stad bilen är registrerad (t ex HH för Hansestadt Hamburg eller D för Düsseldorf), sen 1-2 bokstäver och sist 1-4 siffror.

För mer info angående tyska registreringsskyltar, se http://www.kennzeichen.org/ (på tyska)

6. Belgien

Registreringsskyltarna har vit botten, röd ram och röda tecken. Registreringsnumret består av tre bokstäver och tre siffror med ett bindesstreck mellan grupperna.

7. Nederländerna

Nederländerna har olika färg på främre och bakre registreringsskylt. Den främre har vit botten och svarta tecken. Den bakre har gul botten och svarta tecken. Om ett släpfordon dras av ett dragfordon som har samma ägare skall släpfordonets skylt ha samma registreringsnummer som dragfordonet. Är osäker på denna, någon kanske har säkrare uppgifter. Registreringsnumret består av tre grupper med två tecken i varje separerade med bindesstreck.

8. Luxemburg

Registreringsskyltarna har gul botten med svart text. Registreringsnumret består av en till två bokstäver följt av ett nummer.

9. Schweiz

Schweiz har olika registreringsskyltar fram och bak. Den främre är en enradig mindre skylt med vit botten, svart ram och svarta tecken. Den bakre är normalt en tvåradig skylt med vit botten, svart ram och svarta tecken. Den övre raden består av Schweiz riksvapen, kantonbeteckningen och kantonens vapen. Den nedre raden har upptill fem siffror följt av en eller två bokstäver.

10. Storbritannien

De hade förut ett system som såg ut såhär:AAA1A - YYY999A för första året och sedanAAA1B - YYY999B för nästa och så vidare... 1982 kom man till Y. Då vände man på allt, så att det blev A1AAA - Y999YYY.

Framåt 2001 började bokstäverna ta slut och då ändrade man till ett nytt system:

Två boktsäver, ort samt registreringskontor, sedan två siffror för registreringsår, 02 för 2002, men 52 om den är registrerad under 02:s andra halva (man lägger alltså till 50) Därefter tre bokstäver (utom I och Q).Den främre skylten är vit med svarta tecken, medan den bakre är gul med svarta tecken

Exempel: LA 02ABC (Alltså en bil registrerad i London, Wimledon 2002 (första halvåret)

11. Liechtenstein

Liechtensteins registreringsskyltar är identiska med de schweiziska, men med Liechtensteins vapen och FL som kantonbeteckning.

12. Ukraina

Ukraina har en femsiffrig kombination samt en bokstavskod som betecknar i vilken stad bilen är registrerad.http://www.worldlicenseplates.com/jpglps/EU_Ukraine.jpg

13. Se även

 • http://www.worldlicenseplates.com - Registreringsskyltar från hela världen

Bilregistrets censur kan inte ha funnits från början, eller i alla fall utökats efter hand. Jag hade nämligen en granne på gatan i början av 70-talet som körde en grön 142:a med bokstäverna FNL. Han var f.ö. en borgerlig typ...

Det beror på att FNL stoppades först senare. Någon hade väl glömt vad det betydde... --Cpt Tuttle

I och med att det alltid rör sig om versaler liknar inte alls LLL 111 som någon gjort gällande, har vederbärande noterat att gemener aldrig förekommer på skyltarna?

Vänta lite, är MES tillåtet eller inte? Ni får bestämma er... /Kajiki

Om någon sitter inne med kunskap om hur det funkar i andra länder vore det intressant att få höra. Passerade idag några engelska bilar, de verkar ha en bokstav följt av 1-3 siffror och sedan tre bokstäver, men jag fann ingen logik i det. På Irland står de två första siffrorna för det år då bilen(eller skylten?) togs i bruk. Tyskland har väl fortfarande region på skylten? Listan verkar komma ifrån http://home.swipnet.se/~w-37337/l0dg3/klipp/notiser2.txt där MES finns med på både otillåtet och tillåtet. Har inte Vägverket någon information online? /8jörn

Apropå tyska skyltar har jag sett en bil med plåtarna F-CK 832 (siffrorna minns jag inte med säkerhet). Arma jävlar om de bilar i UK.

"det är inte nån här som vet hur man beställer en ny skylt?

Fyller på med mer länder och lite annan kuriosa någon annan dag. // Castrup

Varför har EU-skyltar S som landskod medan postverket, Internet etc har införst SE? Verkar mycket ologiskt. /Någon som vet?Antagligen för att "S" på bilen i utrikes trafik regleras av någon Warshawa- eller Helsingforskonvention, och inte av ISO eller SIS.

Man får inte ha en toppdomän på bara 1 bokstav, alla länder har 2 bokstäver i sina toppdomännamn, även USA som har toppdomänet .us //Spanarn

De går efter de runda klisterlappar som har använts i alla år för bilar. Annars skulle t.ex. Tyskland ha DE istället för D som de har idag.

Har inte storbritterna vit skylt fram och gul bak? --Bobjörk

Jo --Bobjörk

Jag har för mej att jag hört att kombinationen RPS skulle vara reserverad för Rikspolisstyrelsen. Eller är det en myt? Nån som kan bekräfta/dementera? /Tycho Brahe

Det är nog en myt, eftersom Vägverket i sitt pressmeddelande om att bokstaven R är släppt tagit upp RPS som en förbjuden kombination och ett snabbslag i bilregistret ger inga träff på de tio numren som jag kollade. // Castrup

Det kanske bara är för att det är hemliga bilar... /TB som anar en konspiration :-)

Jag undrar verkligen om årtalet 1973 för dom nya skyltarna stämmer. Minns att farsan hade en 1970 års 145 med registreringsnummret [BAN 144] (att man kan komma ihåg sånt!), I december 1972 köpte han en ny 1973 års 145. Jag är helt säker på datumet för jag minns att jag var kaxig över att han var en av de första i landet som ägde en 73:a. Vilket då betyder att skyltarna fanns före år1973. Som jag minns det så infördes dom nya skyltarna på prov först i dom områderna som tidigare hade A, B, AB och C på skyltarna och det måste ha varit någon gång under år1972. //Solkoll

De gamla skyltarna förbjöds 1 maj 1973 och jag tror att utbytet pågick under en längre tid, så införandet började nog redan 1972. Det verkar som om BAN 144 fick sitt nummer 2 februari 1972, men registreringsbeviset utfärdades först 12 januari 1973. källa: http://www.fordonsarkiv.ra.se///Castrup

Och då ägde inte gubben bilen längere för han lämnade den i inbyte när han köpte den nya, [GJM 028] (jag kom ihåg det också:-) som fick sitt nummer den 15 december 1972. Kul site! Tack för den länken. // S

Kostar bara 10 kr/dokument åsså lite frakt så har man hela historien på sin bil inklusive namnteckningarna mellan ägarbytena. // Castrup

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-16 av Learning4sharing

Inga kategorier för denna artikel än...

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

 1. Lägg till fler
  Skriv in svaret på frågan: 2+9

Intresserad av fler artiklar?

Ämnesord
Veckans Nu
Lort
Snuskburk
Tantsnusk
Snuskpelle
Ympning
Samförstånd
Normativ lingvistik

Senaste sökningarna

esofagit har fått 1193 sökningar. Den senaste gjordes 2021-01-20 13:10:39.

institution har fått 1125 sökningar. Den senaste gjordes 2021-01-20 13:10:21.

avkoda har fått 1236 sökningar. Den senaste gjordes 2021-01-20 13:09:53.

adagio har fått 1244 sökningar. Den senaste gjordes 2021-01-20 13:09:48.

hög har fått 1034 sökningar. Den senaste gjordes 2021-01-20 13:08:44.

rabalder har fått 1096 sökningar. Den senaste gjordes 2021-01-20 13:08:36.

ritual har fått 1213 sökningar. Den senaste gjordes 2021-01-20 13:08:33.

akilleshäl har fått 1178 sökningar. Den senaste gjordes 2021-01-20 13:08:10.

GOOD har fått 1309 sökningar. Den senaste gjordes 2021-01-20 13:08:05.

italien har fått 1342 sökningar. Den senaste gjordes 2021-01-20 13:07:19.

biologer har fått 1338 sökningar. Den senaste gjordes 2021-01-20 13:07:06.

coop konsum mårtenstorget har fått 799 sökningar. Den senaste gjordes 2021-01-20 13:07:02.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.26 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.