Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Nazism'

Nazism

Innehåll- 1. Om Nazismen - 2. Ideologi - 2.1 Ideologins historia - 2.2 Ideologins struktur - 2.3 Samhällets organisation - 2.4 Det internationella kapitalet - 3. Propaganda - 4. Demokratiförakt - 5. Metoder - 6. Axelmakterna - 7. Litteraturtips

1. Om Nazismen

Nazism är en förkortning för nationalsocialism, ursprungligen en politisk rörelse som kom till makten i Tyskland år1933 och behöll den fram till andra världskrigets slut år1945. Dess politiska organisation (NSDAP) grundades år1919. År1921 blev Adolf Hitler dess ordförande och han gjorde sig till Tysklands diktator år1934. Dess läror ledde till dyrkan av våldet och till andra världskriget, samt medförde svåra övergrepp mot andra folk och grupper (etniciteter), främst den systematiska förintelsen av ca 6 miljoner judar Och 100 000-tals krymplingar, handikappade, homosexuella, Jehovas vittnen, zigenare och andra för nazismen misshagliga personer. Nazismen förbjöds av de allierade ockupationsmakterna i oktober 1945.

2. Ideologi

2.1 Ideologins historia

En politisk rörelse och ideologi utgjorde idémässig grund för det tyska nazistpartiet NSDAP och dess maktperiod 1933-45. Nazismen kan sägas vara en tysk form av fascism, och nazisterna såg också den italienska fascismen som sin förebild. Ideologiskt och politiskt intog den dock en mer radikal hållning. Men liksom fascismen i Italien hade nazismen i Tyskland sitt ursprung i första världskriget och den följande fredsuppgörelsen, men de frustrationer och den förbittring som följde.Som politisk strömning härstammade den nationella socialismen ursprungligen från gränsområden i Böhmen, där grupper bland de tyskspråkiga arbetarna med såväl tysk-nationell som socialistisk inriktning i början av 1900-talet förenades i Deutsche Arbeiterpartei.

Nazismen präglades av miljön i München åren efter första världskriget. Ideologin inrymmer såväl nationalistisk-folkliga tankegångar som stortysk nationalism och antisemitism, och den var antidemokratisk, antiintellektuell antiparlamentarisk, antirepublikansk, antimonarkistisk och antisocialistisk. Den verkade som rörelse, snarare än som parti och agerade främst utomparlamentariskt genom sina uniformerade kampgrupper SA (även kallade brunskjortorna som var färgen på deras uniformer) som öppet tog till våld mot judar och vänsteranhängare.

I Deutsche Arbeiterpartei utarbetade Hitler, tillsammans med Anton Drexler och Gottfried Feder år1920 ett 25-punktsprogram som faktiskt inrymde en del radikala punkter, punkter som Drexler och Feder hade insisterat på. Hitler skulle senare känna sig besvärad av dessa idéer. I linje med programmet döptes partiet samma år om till Nationalsozialistische Deutsche Arbeitpartei (NSDAP).

De radikala punkterna i programmet kom dock aldrig att genomföras i parktiken, vid flera tillfällen genomfördes utrensningar mot de radikala inom rörelsen.

2.2 Ideologins struktur

Till grund för den nazistiska ideologin ligger begreppet "folk" eller "ras". Staten skall underordnas folket eller rasen, liksom individen och samhällsgruppen skall underordnas staten. Enligt Hitler är staten ett medel, ej ett mål. Det mål, som staten skall tjäna, är att bevara rasen. Den tyska staten skulle alltså bevara den ariska rasen. Han ansåg också att människans historiska utveckling är en biologisk utveckling, präglad av naturligt urval eller kamp för tillvaron. "Den starkares uppgift är att härska och inte att smälta samman med den svagare och därigenom offra sin egen storhet". (Socialdarwinism.)

Hitler menade att raserna inte är lika utan av högre och lägre värde. Han slår vidare slå fast att i "enlighet med den eviga vilja som behärskar universum" är en plikt att främja den bättres, den starkares, seger och kräva den svagares underordning (rashygien). Denna plikt gäller för både raser och enskilda människor. Kampen för tillvaron är enligt nazisterna en kamp mellan raser, ej mellan individer eller samhällsklasser. Politikens uppgift är att underlätta och påskynda kampen, inte att skydda den svagare.

Enligt nazisterna är emellertid raskampen inte nog för att garantera en sund och positiv utveckling. Staten måste också åta sig att reglera fortplantningen inom den ariska rasen, så att endast psykiskt och fysiskt fullgoda arier får möjlighet att fortplanta sig.Denna tanke ledde till Lebensborn-projektet där man bedrev avel av människor med utvalda föräldrar.

2.3 Samhällets organisation

Centralt i nazistisk politik var också samhällets likriktning. Staten fanns till för medborgarna och medborgarna för staten. Med utgångspunkt ur den äldre konservativa "organismtanken" så organiseras den nazistiska staten som en sammahängande enhet på rasmässig grund, alla splittrande tendenser (såsom klasskamp) förhindras. Gamla organisationer ombildades följaktligen, fackföreningarna krossades, nya bildades och lagar utfärdades i syfte att genomföra en nazifiering av barnuppfostran, utbildning, forskning, arbetsliv, kulturliv och press, med Joseph Goebbels propagandadepartement som den överordnande instansen. Till likriktningen hörde utestängandet och till slut utrotningen av judarna. Tjänstemannalagen från år1933 inledde denna process genom att utestänga judar från statliga tjänster. Senare lagar gjorde tillsammans med terrorn judarnas ställning allt svårare och pekade fram mot "die Endlösung der Judenfrage", utrotningen av judarna.

2.4 Det internationella kapitalet

Enligt nazismen är det internationella kapitalet och marxismen båda judarnas vapen i kampen mot den ariska rasen. Räntan var en judisk uppfinning, menade man. Det sakliga underlaget för detta påstående tycks inskränka sig till att det faktiskt finns en och annan stor judisk kapitalägare och att Karl Marx och några andra framträdande marxister faktiskt också var judar. (Jfr ZOG-teorin.)

3. Propaganda

I bok/Mein Kampf skrev Hitler: "Om socialdemokratin ställs inför en lära som mera överensstämmer med sanningen, men visar samma brutalitet vid genomförandet av sina idéer, kommer den att besegras, även om kampen blir svår. Terrorn på arbetsplatserna, på fabrikerna, på sammanträdena och på massmötena leder alltid till resultat, så länge den inte möts av en annan, lika kraftig terror." Vidare: "När det gäller att nå resultat räcker det inte med att övertyga några få intellektuella. Det avgörande är att man når den breda massan och får denna mobiliserad för det nationella syftet. Man måste akta sig noga för att lägga sitt tal på en för hög intellektuell nivå, man måste inrikta sig på de mest inskränkta i massan."

4. Demokratiförakt

Redan tidigt avvisade Hitler den parlamentariska demokratin som baserar sig på den "judiska majoritetsprincipen". Mot denna sätter han den germanska demokratin som förkroppsligar ledarprincipen. Den hindrar inte att det fortfarande finns behov av ett parlament, säger Hitler, de kan ge råd, men ansvaret kan bara en bära.

5. Metoder

Det som skulle ge NSDAP sin profil var också arbetsmetoderna. Här stod bruket av våld och terror i centrum. Partiets Sturm-Abteilungen (SA) var partiets våldsamma arm. Med sina fanor och brunskjortor hade de en viktig funktion i skydd av möten, störningar av motståndarna, parader och propaganda.

6. Axelmakterna

Axelmakterna bestod främst av: Tyskland, Italien, Japan, Kroatien, Rumänien, Ungern, Slovakien och Österrike.

7. Litteraturtips

Ofstad, Harald: Vårt förakt för svaghet. Författaren benar upp och analyserar de olika delarna av den nazistiska ideologin. Titeln antyder också att författaren försöker förklara varför ideologin och budskapet attraherade så många. Vilka beundrar vi och vilka beundrar vi inte? Ofta beundras de starka, de som vinner, de som klarar sig bäst inom olika områden: ekonomiskt, karriärmässigt, idrottsligt, de som utför bravader, intellektuellt framstående, utseendemässigt, sexuellt m.m. Vi beundrar mindre eller inte alls de som inte är lika framgångsrika och som inte har så anslående företräden. Hur ser vi och känner för de misslyckade, de som inte ser bra ut, de inte lika rikt utrustade? Detta utnyttjade nazismen hos människorna. "Jordmånen" för deras budskap finns hos de flesta människorna.

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-18 av Learning4sharing

Kategorier för Nazism

(13), Oerhört dålig grammatik(1), Puss och kram(1), max 20 tecken per nyckelord..?(1), För mycket \"samt\"(1), hej(1), Sammhällstjänst(1)

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

  1. Lägg till fler
    Skriv in svaret på frågan: 0+3

Intresserad av fler artiklar?

Starköl
Mars
Mellandagarna
Greve
Peterskyrkan
Kejsare
Webbpublicering
Konstnär
Trojanska kriget

Senaste sökningarna

tråd har fått 1200 sökningar. Den senaste gjordes 2023-12-09 08:53:58.

NetBEUI har fått 1244 sökningar. Den senaste gjordes 2023-12-09 08:53:56.

gränspolisen har fått 1073 sökningar. Den senaste gjordes 2023-12-09 08:53:53.

träkol har fått 1196 sökningar. Den senaste gjordes 2023-12-09 08:53:41.

grängesberg har fått 1106 sökningar. Den senaste gjordes 2023-12-09 08:53:35.

träff har fått 1064 sökningar. Den senaste gjordes 2023-12-09 08:53:18.

grädde har fått 1101 sökningar. Den senaste gjordes 2023-12-09 08:53:10.

trä har fått 1285 sökningar. Den senaste gjordes 2023-12-09 08:52:48.

förvärvsarbete har fått 1029 sökningar. Den senaste gjordes 2023-12-09 08:52:37.

tromsö har fått 1205 sökningar. Den senaste gjordes 2023-12-09 08:52:21.

första världskriget har fått 1554 sökningar. Den senaste gjordes 2023-12-09 08:52:18.

förlag har fått 1069 sökningar. Den senaste gjordes 2023-12-09 08:52:06.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.06 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.