Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Kristendom'

Kristendom

Innehåll- 1. Om kristendomen - 2. Tidig historia - 3. Uppdelning - 3.1 De ortodoxa kristna - 3.2 Reformationen - 4. Historia i Sverige - 5. Se även - 6. Länkar

1. Om kristendomen

Kristendomen,världens största och snabbast växande världsreligion, är den religion som utgår från Jesus från Nasaret (Jesus Kristus). Läran återges i bibeln, framför allt i Nya testamentet. Dess anhängare kallas för kristna.

2. Tidig historia

Kristendomen uppstod ur judendomen under första århundradet av vår tideräkning och spred sig snabbt kring Medelhavet tack vare flitig mission inte minst av aposteln Paulus. Redan tidigt bestod församlingen i Jerusalem av både arameisktalande och grekisktalande kristna. P.g.a. förföljelser och krig lämnade många kristna Palestina och flyttade till andra delar av det romerska riket. Den arameisktalande kristendomen tappade i betydelse och Mindre Asien och Syrien blev de starkaste fästena. Kristendomen spreds västerut genom emigration och nådde snabbt rikets huvudstad Rom. Dit sändes även apostlarnas ledare Petrus som anses ha blivit den romerska församlingens förste ledare (biskop).

På 90-talet e.Kr. skedde en definitiv brytning mellan judendom och kristendom. De kristna slutade att delta i judarnas gudstjänster och romarna insåg skillnaden mellan judar och kristna vilket ledde till att de kristna inte längre behandlades med den tolerans som var bruklig mot judarna. Den tolerans som var bruklig mot judarna var att man inte krävde att de skulle delta i kejsarkulten, som annars avkrävdes folket av lojalitets- och sammanhållningsskäl. Detta blev en viktig skillnad för de kristna, eftersom de tidigare kunnat vara monoteister utan att få motstånd, men nu avkrävdes den sedvanliga polyteismen i form av kejsardyrkan. Detta ledde till starkare och senare mer medvetna förföljelser mot de kristna.

Under 100-talet byggdes organisationen ut. Varje församling blev självständig under en biskop. En grupp tidiga teologer, apologeterna, försvarade kyrkans tro och knöt an till tidens filosofi och retorik. Flera grupper bröt med den kristna huvudtraditionen och bildade tidvis framgångsrika närbesläktade religioner. Bland dem finns gnosticism, markionism och montanism.

Under 200-talet ökade antalet kristna kraftigt vilket ledde till att de tidigare sporadiska förföljelserna från staten tilltog i styrka. De svåraste förföljelserna inföll under under det romerska riket under kejsarna Decius och Diocletianus. Under kejsar Konstantin den store (tidigt 300-tal) förändrades situationen för de kristna som fick religionsfrihet och ökat inflytande. År325 samlades biskopar från hela riket till det första ekumeniska kyrkomötet i staden Nicaea. Därmed var grunden lagd för en rikskyrka. Under kejsar Theodosius den store på 380-talet blev kristendomen statskyrka och omkring år400 var riket kristnat. Sedan tidigare var kristendomen statsreligion i Armenien och Etiopien.

3. Uppdelning

Den organiserade kristendomen är uppdelad på en mängd olika kyrkor och trossamfund.

3.1 De ortodoxa kristna

Under de kristologiska striderna på 400-talet bröt flera kyrkor med majoritetslinjen. Dessa finns kvar än idag och brukar kallas orientaliska kyrkor. Även inom Romarriket uppstod skillnader mellan östlig (grekisk) och västlig (latinsk) kristendom. Sedan en schism år1054 mellan biskopen i Rom (påven) och biskopen i Konstantinopel (den ekumeniske patriarken) har dessa skillnader permanentats i två olika kristna kyrkor den Romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna. I väst var det inte slut på striderna.

De mindre utbrytargrupper som tidigare existerat, sådom gnostiker, utplånas i det närmaste helt genom räfst och deras böcker upphör att skrivas av och bränns. (Se tex Thomasevangeliet.)

3.2 Reformationen

Under 1500-talet protesterade munken Martin Luther ihärdigt mot att kyrkan sålde avlatsbrev och därmed blev han upphovet till reformationen. Några teologer, bland dem Jean Calvin och Hyldrych Zwingli, ansåg att Luther inte gick tillräckligt långt och drev egna reformrörelser. Ett flertal olika kyrkor och samfund uppstod och har fortsatt att uppstå sedan dess. Som övergripande benämning på de kyrkor som uppstått efter reformationen brukar man använda ordet protestanter. Skillnaden mellan olika de protestantiska samfunden kan vara mycket stor.

För vidare diskussion om protestantismens uppdelning, se frikyrka.

4. Historia i Sverige

Kristendomen är intimt förknippad med Sveriges historia. I Sverige infördes kristendomen som dominerande religion istället för asatron i slutet av vikingatiden och början av medeltiden, och blev från början starkt allierad med kungamakten. Konverteringen skedde under förhållandevis fredliga former. Svenska kyrkan bröt med katolska kyrkan under den lutherska reformationen på 1500-talet och förblev en med kungamakten starkt allierad statskyrka.

I och med den framväxande frikyrkorörelsen på 1800-talet och invandringen på 1900-talet har enhetligheten i religion upplösts och under 1900-talet infördes religionsfrihet i de svenska grundlagarna. År2000 upphävdes slutligen Svenska kyrkans ställning som statskyrka. Barn blir inte heller längre automatiskt medlemmar av svenska kyrkan bara för att deras föräldrar var det, utan barnet blir medlem då det döps. Det går även att anmäla barnet som "kyrkotillhörigt" utan att det behöver ta emot dopet.

5. Se även

 • Apostolisk
 • Bibeln
 • Dop
 • Evangelium
 • Frikyrka (se detta uppslagsord för en lista över frikyrkor i Sverige)
 • Frälsning
 • Folkrörelse
 • Gnosticism
 • Mormonerna
 • Kalvinism
 • Kristen fundamentalism
 • Kristen höger
 • Kristen mytologi
 • Kyrkohistoria
 • Kyrkoåret: advent, jul, fasta, påsk, pingst, domsöndag
 • Protestantism
 • Sakrament
 • Svenska kyrkan
 • Teologi
 • Trosbekännelse

 • /diskussion

För ett motsatt perspektiv:

 • Ateism
 • Agnostiker

6. Länkar

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-17 av Learning4sharing

Inga kategorier för denna artikel än...

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

 1. Lägg till fler
  Skriv in svaret på frågan: 4+4

Intresserad av fler artiklar?

Aktiebolag
Sektion
Elektroteknik
Kinderbomb
Andra världen
Alfaslang
À
Vävnad
Plast

Senaste sökningarna

rk har fått 1562 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-18 00:46:23.

di har fått 1925 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-18 00:46:20.

rinkebysvenska har fått 4259 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-18 00:42:22.

ljungby har fått 1327 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-18 00:42:20.

zlatan har fått 1402 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-18 00:41:30.

Cytoplasma har fått 1299 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-18 00:39:55.

klintbergare har fått 1381 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-18 00:37:44.

va har fått 1638 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-18 00:35:18.

smiley har fått 1683 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-18 00:30:47.

antagonist har fått 1558 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-18 00:29:41.

adina har fått 1318 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-18 00:28:34.

kärring har fått 1315 sökningar. Den senaste gjordes 2024-07-18 00:28:27.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.06 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.