Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Kejsare'

Kejsare

Innehåll- 1. Historia - 2. Kejsarriken: - 3. Diskussion

Titel på den manliga monarken i vissa monarkier, som därav brukar kallas kejsardömen. Den kvinnliga motsvarigheten heter kejsarinna. Kejsare listas under sina respektive riken nedan.

1. Historia

Ordet kejsare kommer av det romerska familjenamnet Caesar och dess mest kände bärare, den romerske diktatorn Gajus Julius Caesar (mördad 44 f.kr). Cet och aet i Caesar uttalas i klassiskt latin som K resp. aj. Julius Caesars adoptivson Octavianus lade till Caesar i sitt namn och fick av senaten också hedersnamnet Augustus, vilket sedan blev en slags titel för alla efterföljande kejsare i det romerska riket. Romarna föredrog titlarna Augustus och Caesar framför den förhatliga titeln Rex(kung) som under republikens slut användes som politiskt skällsord för personer som eftersträvade envälde.Jmfr "Caesar" med det tyska "Kajser" eller det ryska "Tsar".

När Rom splittrades i en östlig (Bysans) och i en västlig del så delades också kejsarvärdigheten. Ganska snart övertog dock Bysan kejsartiteln. Kejsar [[Justinianus I]] lyckades återställa Roms storhet genom att återerövra stora delar av forna västrom.

Frankerriket och katolska kyrkan sammansmälte på 700-talet under kung Pippin den lille och katolska kyrkan fick land i mellersta Italien så att Kyrkostaten kunde upprättas. Påven krönte Karl den store år800 vilket blev ett tecken på påvedömets och frankerrikets allians. Bysan erkände dock inte Karl den store som kejsare.

Snart uppstod frågn hur makten skulle vara fördelad mellan kyrka och stat. Påvarna hävdade att kyrkan inte bara skulle styra över religiösa frågor, utan också över världsliga ting - som att godkänna kejsare. Karl den store motsatte sig naturligtvis dessa krav och krävde dessutom inflytande över kyrkan, som t ex då det gällde att utnämna biskopar. När det var dags för sonen, Ludvig den fromme, att krönas 813 satte denne själv på sig kronan för att visa vem som bestämde. Den långa följetongen om maktkampen mellan kejsarmakt och påvemakt hade inletts på allvar.

Då den tyske kungen Otto I kröntes till kejsare år962, uppstod Tysk–romerska riket, som varade till år1806. Det vilade på idén att kejsaren av Gud via påven givits den världsliga makten, medan påven innehade den religiösa makten. Alla kristna kungar var underkastade kejsaren, i praktiken handlade det endast om att kejsarvärdigheten gav ökad prestige. För att bli kejsare krävdes kröning av påven, till skillnad från kungarna, som kröntes av en ärkebiskop.

Teologen Augustinus skrev på 400-talet i sin bok Om Gudsstaten hur Kungar och kejsare skulle arbeta med att få människorna med sig, men den högsta ledningen skulle ligga hos kyrkan. När Frankerriket föll sönder på 800-talet drogs den katolska kyrkan in i stridigheter och påvartillsattes av furstar och kungar som stärkte sin egen makt. Katolska kyrkan behövde reformeras, men istället för att kyrkan reformerades drogs kejsarmakt och kyrkan in i en ännu djupare strid som skulle vara i flera hundra år. I denna s k investiturstrid stödde biskoparna kejsarna, medan stormännen runt kejsaren stödde påven.

Striden mellan påvemakt och kejsarmakt slutade med kaos och uppslittring i Tyskland under 1200-talet. Varför de tyska kejsarna skulle blanda sig i händelserna i Italien förklaras med tanken på ett imperium av klassisk romerskt slag. Ett sådant imperium behövde behärska Italien och framför allt Rom, men genom Roms interna strider skadades kejsarmakten.

Bysans anspråk på kejsarvärdigheten försvann i samband med turkarnas erövring av Konstantinopel år1453. Därmed var den ortodoxa kristendomen nästan helt utraderad. Men i mittan av 1500-talet hävdade Ivan den förskräcklige att det ortodoxa Ryssland var arvtagaren till Bysan och han antog titlen tsar, vilket betyder kejsare. Det gav honom inrikespolitisk prestige.

Möjligen hyste Gustav II Adolf planer på att försöka bli kejsare av tyskromerska riket, En av dem som tar upp den frågan är Helmuth von Moltke.

Habsburgarna i Österrike, Hohenzollrarna i Tyskland, Bonaparte i Frankrike, har alla antagit titeln kejsare eftersm det gett innehavarna prestige. I strikt mening är dock endast arvtagarna till Rom kejsare.

Härskare i andra länder, såsom Kina, Japan och Iran (shah), har översatts med kejsare. I Japans fall berodde det på att när Japan började bli medvetet om omvärlden fanns ett flertal kejsardömen, och den japanske regenten kunde ju inte gärna vara mindre förnäm än kejsare och kejsarinnor trots att han bara härskade över en bunt med öar. Övriga fall beror antingen på slentrian eller på att rikena i Asien hade många lydriken.

2. Kejsarriken:

 • Annam (nutida Vietnam) Annamesiska kejsare
 • Brasilien (år1822-år1889) Brasilianska kejsare
 • Bysans Bysantinska kejsare
 • Centralafrika (år1977-år1979) Centralafrikanska kejsare
 • England (år1876-år1947) Engelska kejsare
 • Etiopien Etiopiska kejsare
 • Frankrike (år1804-år1814,år1815) (år1852-år1870) Franska kejsare
 • Japan Japanska kejsare
 • Kina Kinesiska kejsare
 • Korea Koreanska kejsare
 • Mexiko (år1864-år1867) Mexikanska kejsare
 • Persien Persiska kejsare
 • Romerska riket Romerska kejsare
 • Ryssland Ryska tsarer
 • Tyskromerska riket Tyskromerska kejsare
 • Tyskland (1871 - 1918) Tyska kejsare
 • Österrike Österrikiska kejsare

 • i första upplagan av Nordisk familjebok, åttonde bandet, 1884

Se även

 • romerska riket
 • Ryssland
 • Japan
 • Österrike-Ungern

3. Diskussion

Frågor:Titeln kejsare ser jag som ett komplicerat ämne, vore skönt att här kunna reda ut det? Hur kan man formulera kejsarens "överhöghet" över kungarna? Den måste ha med påven och Rom att göra, men exakt hur? Efter västroms fall, är europa kejsarlöst fram till Karl den store, som blir kejsare genom att krönas. Det verkar som om man bara kan bli kejsare med påvens hjälp, men måste man därmed vara katolik?Hur kan då Hirohito av Japan vara kejsare? Om Gustav II Adolf verkligen tagit allt land ner tll Rom, hade han blivit kejsare eller hade han snarare förändrat hea europas religion? Och hur kunde det senare finns flera kejsare samtidigt i Europa, en i Österrike och en i Tysk-Romerska riket? Hur kommer slutligen engelska kungahuset title kejsare av Indien eller nåt sånt in i bilden? Detta är luddigt för mig..(Lade in hyperklamrar ovan).--Dan KoehlFunderingar: Överhöghet; En gång i tiden fanns det bara ett stort rike vid medelhavet. Det romerska. Kejsaren var dess överhuvud (kungadömet, det romerska, sen länge förlegat och förkastat). Rom var inte kejsarlöst, det satt en kejsare i Östrom,bysans när Charlemagne , ev mot sin vilja, kröntes till västroms kejsare eftersom påven behövde Frankerna som beskyddare, mot Langobarder och senare mot Östrom, som krävde överhöghet. Att Charlemagne överhuvudtaget kom ifråga som kejsare, "tvåkejsarproblemet", berodde på att man inte ansåg Irene som kejsare; tronen var "vakant". Vad gäller "kejsare i Japan så har det väl helt andra grunder, men vi i västvärlden kallar det kejsare eftersom det är vår begreppsdefinition. --Sam Nielk Ändå känner jag på mig att de borde gå att definiera en kejsare koncist. De flertal (Som kungadöme var ju Rom inte ensamt) kungadämen som fanns kring medelhavet måste väl ha varit omnämnda med latinets Rex även då antar jag, och Jag förmodar att flertalet historiker gjort skillnad både i latinet och i andra språk mellan kung och kejsare. Jag funderar mer på den mer exakta formella betydelsen än att en kejsare är nåt högre. vet inte riktigt om jag uppfattar dig rätt, att du menar att Västrom skulle ha stått under Bysans överhöghet? För om inte, får man nog beteckna västrom så kejsarlöst det kan vara, i synnerhet under den tid närmast efter Odovakar? Att det är skillnad på Ceaser/Kejsare och Rex/kung på 800-talet (när Karl kröns) är väl dokumenterat. Denna fråga har med andra ord olika facetter, och kejsare med vårt språkbruk börjar nog nästan med Karl den store. Frågan är bara hur kan detSamtidigt finnas fler, hur kan en kejsare vara protestant? Vissa spår tror jag kan gå tillbaka till Decretum Gelasianum.

Och Karl den store, som slaktade tusentals Sachsare och dominerade Europa fick väl ändå knappast en guldbuckla på skallen mot sin vilja, uppfattar du det så? Han verkar möjligen partat ett år med Irene men sedan regerat västrom medan Nikephoros I regerade Östrom. (802 - 811) Samt, hade Östrom verkligen något med att göra att Västrom utsåg Karl den store till (tysk-romersk) kejsare? Det var under hans regering som den fullt utvecklade tesen om påvens primat över hela Kyrkan slutligen formulerades. Östkyrkan förblev mestadels okunnig om denna utveckling. Västroms påve bannlyste ju Östrom år1054? Titeln försvann väl sedan ett tag, Karls ättlingar verkar ha strulat bort den. Börjarsom vanligt "lista" dem ...det enda raka för att få översikt, fyll gärna på!.---Dan KoehlJag tror inte kejsare behöver definieras särskilt. Det var en titel med snäppet högre status än kung, men vad beträffar Västeuropa fr.o.m. Karl den store i praktiken endast en hederstitel, med teoretisk överhöghet över kungarna. Vad som möjligen behöver redas ut är de politiska förhållandena i det s.k. Tysk-Romerska riket ;-) (Att senare tiders kejsare kallat sig kejsare är väl endast att betrakta som politisk hybris.) /DewilApropos Dans kommentarer; Östrom hade länge försökt få överhöghet över väst. Man stod ut med Odoacer till en viss gräns, sen skickade man Teoderick på honom, dels för att bli av med honom dels för att han skulle regera i Kejsarens namn. Sen tröttnade man på alltför självständiga Goter och skickade Belisarius/Narses på dem för att överta väst, men blev snuvade av Langobarderna. Jo påvarna har med saken att göra; I öst ansåg man att alla biskobs stolar var likvärdiga, i Rom ansåg man att petri stol hade en överhöghet. Ständiga politiska och religiösa motsättningar fortsatte i sekler. Påvarna behövde Frankernas styrka som skydd. Därför krönte man en västromersk kejsare. Nåja han var nog inte alltför ovillig, även om det sägs så av bla Einhartd. Senare under mer feodal upplösning blev det nog mera en formsak... Titta på alla Ottonska kungar (kejsare) - ständiga fälttåg mot Rom för att tvinga påvarna att kröna dem till Kejsare. Sedermera en ganska urvattnad titel... Sam NielkSjälvklart kan man sänka ribban, och efter demokratisk diskussion här välja att intedefiniera europas högsta titel under nästa 2000 år, men eftersom det är ett uppslagsord här kan det väl vara lönt att försöka definiera exakt vad en kejsare var, hans befogenheter och skyldigheter. Vem kunde välja en kejsare, och vad var hans funktion? Nu har du Dewil, strängt taget infört en definition på kejsare, politisk hybris, och du säger att man (mot, ospecificerat, slutet) endast bör betrakta titeln ur denna definition, som jag tror sämre svarar som definition, men kanske kan du definiera detta, det är en term jag inte stött på förut. På vilket sätt, menar du, har termen politisk hybris relevant betydelse till ordet kejsare? Vad jag lite grand söker här är inte högre, utan hur mycket, högre, högre än vad, samt inte att urvattnad, utan urvattnad från vad, hur mycket urvattnad? -Alltså, från självklarheterna och de eventuella missuppfattningarna, till kunskap och fakta kring denna titel. Jag börjar med att provocerande påstå att en kejsare, till skillnad från en kung, måste krönas av påven. Om ni båda verkligen är intresserade av ordet, hjälp mig förklara det istället för att ludda till det är ni snälla. (Går vidare med att kolla Kalles ättlingar...)--#:) Dan KoehlBeklagar om jag gjort någon upprörd... Min kunskap är dessutom kraftigt limiterad. Jag känner bara att det är svårt att komma med en entydig definition eftersom jag tror att denna har ändrat sig genom seklernas lopp; från adoption till urvattnad titel. Definitionen finns i den samtida begreppsvärlden kanke. Har nog inte mer att tillföra, sorry.Sam NielkHar verkligen England varit kejsarrike? Drottning Vicktoria var väl kejsarinna av Indien?Beror säkert på hur man ser det. Karl den store räknas som kejsare av Franken och tyskromerska riket. Frankrike är oven infört under kejsarriken, men under den tid när deras kungar var kejsare. (och, en intressant fråga Österrike möjligen förlorade sin kejsartitel?) Som jag ser det var alltså England kejsarrike, så länge de hade överhöghet över Indien (1876-1947). (Kanske är det rentav här som definitionen på kejsare dyker upp, att vara kung i flera riken, då är man kejsare?) Men jag är inte säker, Österrike-Ungern kallas dubbelmonarki och de var kung av Österrike-Ungern, vilket var en titel skild från kejsaretiteln... Kolla lite själv och återkom med vad du hittade...--Dan Koehl.

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-19 av Learning4sharing

Inga kategorier för denna artikel än...

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

 1. Lägg till fler
  Skriv in svaret på frågan: 3+3

Intresserad av fler artiklar?

Konstnär
Trojanska kriget
Tobias Rau
Paul Breitner
Jürgen Klinsmann
Sepp Maier
Kemi
Lackmustest
Idrottsman

Senaste sökningarna

uttal har fått 1128 sökningar. Den senaste gjordes 2020-03-31 12:39:59.

hej har fått 2052 sökningar. Den senaste gjordes 2020-03-31 12:39:35.

gnarly har fått 1014 sökningar. Den senaste gjordes 2020-03-31 12:39:15.

vampyr har fått 1616 sökningar. Den senaste gjordes 2020-03-31 12:38:33.

hallon har fått 1314 sökningar. Den senaste gjordes 2020-03-31 12:38:03.

implicit har fått 1018 sökningar. Den senaste gjordes 2020-03-31 12:33:43.

by har fått 1588 sökningar. Den senaste gjordes 2020-03-31 12:32:54.

robin har fått 1125 sökningar. Den senaste gjordes 2020-03-31 12:31:04.

sankta har fått 1009 sökningar. Den senaste gjordes 2020-03-31 12:30:22.

ackumulator har fått 1348 sökningar. Den senaste gjordes 2020-03-31 12:25:51.

peter viitanen har fått 1101 sökningar. Den senaste gjordes 2020-03-31 12:24:43.

kastrat har fått 945 sökningar. Den senaste gjordes 2020-03-31 12:23:56.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.11 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.