Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Förundersökning'

Förundersökning

Innehåll- 1. Ett brott begås - en kronologisk genomgång - 1.1 Brott anmäls till eller upptäcks av polisen - 1.2 Brottsanmälan upprättas - 1.3 Förundersökning inleds - 1.4 Förundersökningen avslutas med beslut i åtalsfrågan - 1.4.1 Beslut som innebär att misstanke kvarstår - 1.4.2 Brott som leder till åtal - 1.5 Tingsrätten - 2. Under förundersökningen - 2.1 Beslag och husrannsakan - 3. Den misstänkte - 4. Förundersökningen avslutas - 5. Särskilt om unga personer

En förundersökning är en utredning myndigheter inom rättsväsendet gör för att fastställa om brott begåtts och om någon skall åtalas för brottet vid allmän domstol. I Sverige utförs förundersökning av polismyndighet, och åklagare deltar delvis.

Artikeln berör i det följande svenska förhållanden.

En förundersökning kan sägas ha tre huvudsyften:

 • Ge åklagaren material för bedömandet av frågan om åtal
 • Samla bevis till rättegången
 • Ge den misstänkte inblick i åklagarens bevismaterial

Förundersökning ska inledas då det finns "anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal är förövat".

1. Ett brott begås - en kronologisk genomgång

1.1 Brott anmäls till eller upptäcks av polisenVanligen sker detta genom att polisen på något sätt får kännedom om ett brott. Detta kan ske genom:
 • angivelse - att brottsoffret kommer in och anmäler brottet
 • anmälan - någon annan än brottsoffret, t.ex. en polisman, en myndighet eller ett vittne, anmäler brottet.

Innan själva förundersökningen inleds kan i vissa fall polisen ha gjort /%¤%#%"/:

 • Allmän brottsspaning - polisiär verksamhet som äger rum utan konkret brottsmisstanke.
 • Förspaning, vid vaga eller obestämda brottsmisstankar. Exempelvis att krögare ofta säljer svartsprit.
 • Primärutredning

Ordningsbot. Om polisman utfärdar ordningsbot påbörjas ingen förundersökning. Det är då fråga om ett brott som bara har penningböter i straffskalan. I praktiken handlar det främst om fortkörning och andra trafikförseelser. 1996 utfärdades omkring 197 000 ordningsböter. ibland anser polismannen att ett sådant brott är så bagatellartat att det räcker att muntligen meddela den felande en varning och rapporteftergift. I sådana fall är ärendet avslutat med detta.

1.2 Brottsanmälan upprättasSå upprättas då en brottsanmälan av polismyndigheten.

Förundersökning inleds inte. I många fall finns ingen misstänkt, då inleds inte förundersökning och ärendet avslutas här.

1.3 Förundersökning inledsNär anmälan upptagits, tillsätts en förundersöknigsledare för att ansvara för förundersökningen. Vanligen är detta en polismästare eller annat befäl inom polismyndigheten, men även lägre polismän och åklagare kan vara förundersökningsledare.

Det praktiska utredningsarbetet sköts vanligen av en underordnad polisman, förhörsledaren. Förhörsledaren sköter bl.a. förhör i utredningen med målsägande, den misstänkte och vittnen.

Ingen misstänkt? - Förundersökningen läggs ned.

Skälig misstanke. Finner polisen att en person som varit i utredningen anses skäligen misstänkt person, skall denne underrättas om brottsmisstanken. Den misstänkte registreras även i spaningsregistret.

1.4 Förundersökningen avslutas med beslut i åtalsfråganNär polisen är klar med sitt arbete i förundersökningen överlämnas ett protokoll, förundersökningsprotokollet, till åklagaren.

Åklagaren kan då i huvudsak fatta tre olika slags beslut:

 • Åtal vid tingsrätt
 • Strafföreläggande
 • Åtalsunderlåtelse

Strafföreläggande. Om bevisningen framstår som övertygande och straffet för brottet frmstår som tämligen entydig och brottet inte kan leda till fängelse, får åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Genom strafföreläggandet kan åklagaren sägas döma den misstänkte, dock bara till påföljderna böter, villkorlig dom eller en kombination därav. Den misstänkte måste godkänna strafföreläggandet.

Godkänner den misstänkte inte strafföreläggandet eller finner åklagaren inte skäl att utfärda strafföreläggande får istället åklagaren åtal.

1.4.1 Beslut som innebär att misstanke kvarstår

- Strafföreläggande- Åtalsunderlåtelse

1.4.2 Brott som leder till åtal

1.5 Tingsrätten

2. Under förundersökningen

Under förundersökningen kan behov komma att förhöra personer, såväl vittnen, målsägandesom den misstänkte. Förhör kan äga rum skriftligen eller per telefon men vanligen sker förhöret muntligen på polisstation.

Alla människor är skyldiga att låta sig förhöras av polisen. Den som inte vill, eller misstänks inte vilja, kan av polisen hämtas, medtagas eller kvarhållas. Det är emellertid inte så att man måste svara på frågor under förhöret hos polisen. Vittnen är däremot skyldiga att svara på frågor i domstol; den misstänkte måste visserligen inte svara några på frågor alls, men istället riskerar han häktas om man misstänker att den misstänkte kan obstruera med utredningen.

2.1 Beslag och husrannsakanUnder förundersökning kan man behöva beslagta exempelvis stöldgods eller narkotika, för att det beslagtagna inte ska komma på avvägar.Beslag kan ske av löst föremål (en sak) eller skriftlig handling som skäligen kan antas ha:

 • betydelse för utredning om brott - avser bevismaterial
 • ha avhänts någon genom brott - säkerställer målsägandens rätt till stöldgodset
 • kunna förverkas på grund av brott - exempelvis narkotika
(I vissa fall får även föremål omhändertas i brottsförebyggande syfte, tex. knogjärn)

3. Den misstänkte

När polisen utrett brottet når kanske misstankarna upp till graden "skälig misstanke". Den misstänkte skall då delges brottsmisstanke. Den misstänkte får då rätt att anlita försvarare vid den fortsatta utredningen. I vissa fall kan förordnas om offentlig försvarare; även om den misstänkte inte anser sig vara i behov av försvarare, kan rätten förordna om detta.

4. Förundersökningen avslutas

Såsmåningom blir i bästa fall förundersökningsprotokollet klart. Polisen överlämnar då detta till åklagaren, för beslut om åtal skall väckas eller ej.

Åklagaren har då att besluta om:

 • beslut om att det icke skall väckas åtal (negativt åtalsbeslut)
 • beslut om nedläggning (förundersökningsbegränsning)

5. Särskilt om unga personer

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-18 av Learning4sharing

Kategorier för Förundersökning

Överlåtelse(1), Förundersökning(1)

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

 1. Lägg till fler
  Skriv in svaret på frågan: 10+4

Intresserad av fler artiklar?

Nykterhetsrörelsen
WAI
Programutvecklingsmetodik
Plus
Komplement
Stack
Datatyp
Vägnät
Centrala Bilregistret

Senaste sökningarna

tyska bukten har fått 1293 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-25 00:11:29.

elström har fått 1239 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-25 00:10:47.

poc har fått 1540 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-25 00:10:38.

bågbro har fått 2170 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-25 00:08:53.

dekadans har fått 1377 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-25 00:07:19.

css har fått 1470 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-25 00:00:36.

socialism har fått 1674 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-25 00:00:25.

kvoter har fått 1401 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-24 23:56:28.

reduktion har fått 1515 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-24 23:52:52.

krut har fått 1900 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-24 23:51:05.

aids har fått 1420 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-24 23:50:46.

fanta har fått 1931 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-24 23:45:45.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.06 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.