Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Författningsförkortning'

Författningsförkortning

Innehåll- 1. Lista över svenska författningsförkortningar - 2. Hur använder man en författningsförkortning?

En författningsförkortning är en förkortning på en lags namn, som används i mindre formella juridiska sammanhang. Ordet är tills vidare påkommet av susaren D207, i brist på vedertaget ord.

1. Lista över svenska författningsförkortningar

Fetstil = Vanliga namn. Kursiv stil=upphävd lag.

¤=Har ej tilldelats något SFS-nummer i sin rubrik, men detta är söknummret i Rixlex. Förkortning Vardaglig beteckning Egentlig rubrik Länk till författningen ABL Aktiebolagslagen Aktiebolagslag (1975:1385) SFS 1975:1385 AGL Arvsskattelagen Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt SFS 1941:416 AML Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölag (1977:1160) SFS 1977:1160 AvtL Avtalslagen Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område SFS 1915:218 BL Bolagslagen Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag SFS 1980:1102 BrB Brottsbalken Brottsbalk (1962:700) SFS 1962:700 ExpL Expropriationslagen Expropriationslag (1972:719) SFS 1972:719 FAL Försäkringsavtalslagen Lagen (1927:77) om försäkringsavtal SFS 1927:77 FB Föräldrabalken Föräldrabalk (1949:381) SFS 1949:381 FL Föreningslagen Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar SFS 1987:667 GB Giftermålsbalken Giftermålsbalk (1920:405) SFS 1920:405 HB Handelsbalken Handelsbalk SFS 1736:0123:2 ¤ IL Inkomstskattelagen Inkomstskattelag (1999:1229) SFS 1999:1229 JB Jordabalken Jordabalk (1970:994) SFS 1970:994 KFL Konsumentförsäkringslagen Konsumentförsäkringslag (1980:38) SFS 1980:38 LAS Anställningsskyddslagen (a) Lag (1982:80) om anställningsskydd SFS 1982:80 LSS - (a) Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade SFS 1993:387) MB Miljöbalken Miljöbalk (1998:808) SFS 1998:808 MBL Medbestämmandelagen Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet SFS 1976:580 OL Ordningslagen Ordningslag (1993:1617) SFS 1993:1617 PBL Plan- och bygglagen Plan- och bygglag (1987:10) SFS 1987:10 PL Polislagen Polislag (1984:387) SFS 1984:387 RF Regeringsformen Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform SFS 1974:152 RB Rättegångsbalken Rättegångsbalk (1942:740) SFS 1942:740 SBL Skattebrottslagen Skattebrottslag (1971:69) SFS 1971:69 SekrL Sekretesslagen Sekretesslag (1980:100) SFS 1980:100 SjöL Sjölagen Sjölag (1994:1009) SFS 1994:1009 SkL Skadeståndslagen Skadeståndslag (1972:207) SFS 1972:207 SO Successionsordningen Successionsordning SFS 1810:0926 ¤ TBL Trafikbrottslagen Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott SFS 1951:649 TL Tullagen     TraF Trafikförordningen Trafikförordning (1998:1276) SFS 1998:1276 UB Utsökningsbalken Utsökningsbalk (1981:774) SFS 1981:774 URL Upphovsrättslagen Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk SFS 1960:729 VL (1) Vattenlagen Vattenlag (1983:291) SFS 1983:291 VL (2)     VML Varumärkeslagen Varumäkeslag (1960:644) SFS 1960:644 ÅRL Årsredovisningslagen     ÄktB Äktenskapsbalken Äktenskapsbalk (1987:230) SFS 1987:230...och listan är naturligtvis inte komplett.//D207

(a) = Normalt brukar rubriken användas.

2. Hur använder man en författningsförkortning?

I svenska lagar och andra författningar är lagtexten uppdelad i paragrafer. I de flesta lagar börjag paragrafnumreringen om på 1 vid varje nyt kapitel i lagen. Man anger aldrig avdelning i lagen, eftersom detta inte är onödigt. I lagar där numreringen löper över kapitelgränserna anger man inte kapitelnummer.

ExempelLag utan kapitel eller lag med löpande numrering över kapitelgränserna:Vill hänvisa till Avtalslagens 3 kapitel 28 § så skriver man:AvtL 28 §

Lag med kapitel: Brottsbalken.Vill hänvisa till Brottsbalkens 1 avdelning 1 kapitlet 1 § så skriver man:BrB 1 kap. 1 §eller kortare och vanligareBrB 1:1

Om det är nödvändigt kan man också hänvisa till stycken, punkter och meningar i lagtexten.Man kan då skriva:BrB 31:1 1 p. för Brottsbalken 31 kapitlet 1 § 1 punkten. (Punkt=utskriven nummerlista).Ibland skriver man styckeindelningen så här:IL 42:4:2 för Inkomstskattelagen 42 kapitlet 4 § 2 stycket.

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-18 av Learning4sharing

Inga kategorier för denna artikel än...

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

  1. Lägg till fler
    Skriv in svaret på frågan: 8+1

Intresserad av fler artiklar?

A0
A2A
A10
ABCDE
ABK
Aktiebolagslagen
ABLOY
ABR
ABS

Senaste sökningarna

valla har fått 1387 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-13 21:34:07.

störd har fått 1276 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-13 21:33:51.

ståfräs har fått 1098 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-13 21:33:21.

femtiokronorssedel har fått 2212 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-13 21:32:49.

rås har fått 1500 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-13 21:32:29.

notapparat har fått 1176 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-13 21:31:32.

räv har fått 1909 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-13 21:31:17.

sommar har fått 1625 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-13 21:31:12.

rättvik har fått 1313 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-13 21:30:23.

rättstavning har fått 1130 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-13 21:30:00.

plast har fått 1531 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-13 21:29:53.

rabbin har fått 1855 sökningar. Den senaste gjordes 2024-06-13 21:29:44.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.08 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.