Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Fjodor Dostojevskij'

Fjodor Dostojevskij

Innehåll- 1. Biografi - 2. Övrig prosa - 3. Om Dostojevskij - 4. Dostojevskij på webben

Fjodor Dostojevskij, författare (sök Internet Book List, LibraryThing, Libris, Adlibris, Bokus, Projekt Runeberg),(Fjodor Michailovitj Dostojevskij), Ryssland, född 11 november 1821, död 9 februari 1881.

1. Biografi

Fjodor Dostojevskij är antagligen Rysslands största författare. Han skapade den psykologiska romanen. Dostojevskijs mest uppskattade verk är de stora romanerna, därbland /Brott och straff, /Bröderna Karamazov och /Idioten.

Dostojevskij föddes som det andra av sju syskon på ett sjukhus för de fattiga i Moskva.Hans far var militärläkare och Fjodor fick en sträng uppfostran.Dostojevskijs släkt var lågadliga och förmodligen av litauisk härkomst.Efter det att hans mor dog år1837 flyttade Dostojevskij till S:t Petersburg för att studera vid militärhögskolan.År1839 dog hans far.En utbredd teori är att han blev mördad av sitt tjänstefolk, men tillräckliga bevis saknas.Dostojevskij blev efter studierna fortifikationsofficer och avancerade år1842 till löjtnant.År1844 hoppade han av armén för att bli författare.Det året översatte han George Sand till ryska.År1845 träffade han den inflytelserika litteraturkritikern Vissarion Belinskij och författaren Ivan Turgenev.Turgenev var nedlåtande mot Dostojevskij och drev med honom.Det skulle Dostojevskij senare vedergälla genom att karikera honom i en gestalt i en av sina berättelser.

Dostojevskij debuterade med /Arma människor (även känd som Fattiga stackare, januari år1846).Boken blev en succé och Dostojevskijs ryktbarhet gick från noll till berömmelse över en natt.Berättelsen kan, med överfört motiv, liknas vid Nikolaj Gogols novell Kappan.Därefter gav han ut /Dubbelgångaren (februari år1847), där huvudpersonen hittar en dubbelgångare i samma stad som är mer framgångsrik än han själv.Dubbelgångaren kan vara inspirerad av Gogols novell Näsan, med tanke på dubbelgångarmotivet, men den liknar också Gogols En dåres anteckningar i det att läsaren följer huvudpersonens utveckling mot totalt dårskap.Novellen Herr Prochartjin (1846) trycktes i tidskriften Fosterländska annaler.Att de samtida kritikerna inte gillade novellen kan till viss del bero på att censuren strök stora avsnitt ur berättelsen och därmed rubbade kausaliteten.Dostojevskijs har säkerligen influerats av Gogol i någon mening.Senare, i /Brott och straff, låter han en karaktär påpeka Gogols extraordinära perceptionsförmåga.Det är osäkert vem som sagt det, men Dostojevskij tillskrivs ofta citatet "vi har alla krupit fram ur Gogols kappa".Redan i Dostojevskijs undomsverk syns dock en egen stil, som ett förebud till hans senare, mer betydande, verk.

År1846 började Dostojevskij umgås i en grupp kring Michail Petrasjevskij, ett privat forum för diskussion kring utländska idéströmningar, livegenskapen, domstolsväsendet m.m.Man diskuterade mest, och blev inget större direkt hot mot tsarregimen.Det enda man omsatte i praktiken var att köpa en tryckpress och använda den.År1848 bröt Dostojevskij med Vissarion Belinskij.Anteckningar från en okänd (1848) gavs ut, vilken är en novellsamling med Someone elses wife (svensk titel?), /Julgransplundringen och bröllopet och /Den hederlige tjuven.22 april 1849 utfärdades en arresteringsorder på Dostojevskij och 23 andra i gruppen.23 april arresterades Dostojevskij i sitt hem och fördes till Vinterpalatset för förhör.Han anklagades bland annat för att vid flera tillfällen ha, inför publik, läst Vissarion Belinskijs brev till Nikolaj Gogol, angående Gogols bok Valda stycken ur brevväxling med mina vänner.Dostojevskij blev dömd till döden.På exekutionsdagen välsignades han och hans vänner och kläddes i vit dödstoalett.Dostojevskij stod som nästa på led när tre av hans vänner bands fast vid pålar för att skjutas.Exekutionsplutonen lade an, men just som den skulle skjuta upphörde allt.Avrättningen hade varit en regisserad teater för att skrämmas och de anklagade benådades på avrättningsplatsen.I stället skickades Dostojevskij till Sibirien för fyra års fängelse.Han placerades i ett tukthus utanför Omsk.Detta var under tsar Nikolaj Is styre.Efteråt har Dostojevskij sagt att han känner sig själv och att anklagelserna som fanns kvar inte berörde honom.Han var inte vad dåtiden kallade socialist och ingen stor reformvän, utan däremot var han slavofil och ville behålla tsardömet.Det var idédebatten som lockade, och avskaffandet av livegenskapen.

Åren i Sibirien ska ha tjänat som underlag för det framtida författarskapet. De ska också ha lett till att Dostojevkij blev anhängare av ryskortodoxa kyrkan.År1854 släpptes han från fängelset och blev oavlönad menig vid tvångsregementet i Semipalatinsk. Senare blev han avlönad.År1855 dog Nikolaj I och ersattes av Alexander II.Hopp tändes för en mjukare regim.År1857 gifte sig Dostojevskij med Masja Dmitrijevna Isajeva, en 29-årig änka.År1859 var han inte längre förvisad och kunde sluta sin militära bana för att återvända till S:t Petersburg och på allvar bli författare.Samma år gav han ut /Farbrors dröm och även /Människor på godset Stepantjikovo (/Byn Stepantjikovo och dess invånare), en humoristisk, spexaktig liten bok.De följande 16 åren stod Dostojevskij under polisbevakning utifall han åter skulle ge sig in i förbjudna politiska aktiviteter.

År1861 startade Fjodor tillsammans med sin bror Michail litteraturtidningen Vremja (Tiden).Samma år gav han ut /Kränkta och förödmjukade (De förtappade).Detta år upphörde livegenskapen i Ryssland.Inspirerad av sin tid i Sibirien skrev han /Döda huset (eller Anteckningar från dödens hus, och liknande) (1860-62).

År1862 blev året då Dostojevskij gjorde sin första utlandsresa.Bland annat reste han till London och såg Kristallpalatset, som stod kvar efter att ha byggts för världsutställningen år1851.Kristallpalatset var konstruerat i glas och kunde monteras ned i delar.Det skulle bli en symbol för väst och rationalism för Dostojevskij.Masja insjuknade.Under tiden hon var sjuk skrev Dostojevskij /Anteckningar från källarhålet.Verket är skrivet i polemik mot den växande nihilismen och mot Nikolaj Tjernysjevskijs [[/Vad bör göras?]] : ur berättelser om de nya människorna i särskildhet.Huvudpersonen, källarmänniskan, är en obeslutsam känslomänniska som är tvärt emot nihilismens rationalism.I en scen i betraktar källarmänniskan Kristallpalatset, föreställt i Ryssland.I november 1863 dog Masja.I grubblerier skrev Dostojevskij efter fruns död den korta betraktelsen /Om kristus.Vremja förbjöds det året, men följande år startade Fjodor och hans bror en ny tidning, Epokha (Epok), i vilken de publicerade Anteckningar från källarhålet (1864).Epokha lades dock ned redan år1865.

Under publicisttiden tiden gjorde Dostojevskij en rad utlandsresor.Brodern Michail dog år1864 och lämnade stora skulder till Dostojevskij.Michails bortfall och ekonomiska svårigheter kan ha varit det som ledde till att Dostojevskij under denna tid blev spelmissbrukare.Vid ett tillfälle spelade han bort alla sin pengar på roulett.För att fortsätta spela pantsatte han sin och sin frus vigselringar.När han förlorade även pengarna från pantsättningen gick han hem och grät för sin fru, som förlät honom.Dostojevskij skildrade spelberoende i novellen /Spelaren (1866).

I /Brott och straff (1866) dräper den grubblande studenten Raskolnikov (vilket också var bokens första svenska titel) en pantlånerska.Han har beräknat att hon inte förtjänar att leva, men när han något oförberet hugger henne med yxan tvingas han också döda vittnet, pantlånerskans hjälpreda.Därefter går heller inget enligt någon plan.Läsaren får följa Raskolnikovs febervandring i S:t Petersburg.Mord är en ingrediens som ingår i många av Dostovejskijs verk.

Dostojevskij behövde en stenograf för att lättare kunna slutföra /Brott och straff, så han vände sig till arbetsförmedlingen och fick tag på 22-åriga Anna Grigorjevna Snitkina.Till en början var han inte trevlig mot henne, men blev snällare allt efter att han fattade tycke för henne.En dag sa Dostojevskij till sin stenograf att hon skulle få anteckna en historia om en författare som blivit förälskad.Hon skrev ned historien efter vad han berättade tills det att hon förstod att han tänkte fria till henne.15 februari 1867 gifte de sig.I samlivet med den ordnade Anna Snitkina fick Dostojevskijs liv fastare former.Snitkina har skrivit en bok om sitt liv med författaren.Tillsammans åkte de till Västeuropa och levde på resande fot.Bland de talrika utkasten till /Brott och straff fann man efter Dostojevskijs död ett sammanhängande avsnitt där han börjat skriva /Brott och straff i första persons perspektiv.Avsnittet, om cirka 60 sidor, har givuts ut under arbetstiteln Raskolnikovs dagbok (1864-66?).Han började dock på nytt och skrev boken i tredje person./Brott och straff förpublicerades i M.N. Katkovs litteraturtidning Russkij vestnik (1856-1906).Där förpublicerades även Dostojevskijs senare romaner /Idioten, /Onda andar, /Bröderna Karamazov samt böcker av Rysslands övriga största författare.

År1868 påbörjades /Idioten, och slutfördes året därefter i Florens.Huvudkaraktären i /Idioten är genomgod och uppfattas oftast som naiv.Vissa vill likna honom vid Jesus.Den arbetstitel som boken hade var Dåre i Kristus efter det rysk-ortodoxa fenomenet med dårar i Kristus.Allteftersom författaren skrev boken märkte han att det inte längre handlade så mycket om kristendom, utan om en vanlig idiot.En dåre i kristus var en person som var eller spelade heligt galen.Det hände att dessa människor helgonförklarades.Visst passar det väl in något så när på furst Mysjkin?

/Den evige äkta mannen (1870), publicerades i slavofiltidskriften Zarja (Morgonrodnaden).Den var tänkt som en kortare novell men växte allteftersom han skrev, trots att han i brev berättar hur han ogillar historien./Onda andar (1873) handlar om en extrem terroristgrupp och en avhoppad medlem som blir mördad.Ett avsnitt ur den tänkta boken skildrar en våldtäkt en minderårig flicka.Denna bit stoppades av censuren, men har senare givits ut som en novell under titeln /Stavrogins brott.Dostojevskij skrev essäer och betraktelser i tolv nummer av tidningen Grazjdanin (Medborgaren) år1873, och därefter i hans frus tidskrift.Tidskriften kallades En författares dagbok, en tidning som mot slutet av dess utgivning enbart utgjordes av Dostojevskijs egna dagboksberättelser.Novellen /Bonden Marej (1876) trycktes i tidningen och bygger på ett barndomsminne från när Dostojevskij var nio år gammal.En samling av berättelser ur tidningen har givits ut i En författares dagbok (1872-74).År1874 gavs första delen av romanen /Ynglingen (1874-1875) ut, och nästföljande år kom den andra delen.

Dostojevskij var epileptiker och hans son, Alosja (el. Alexej), som också led av sjukdomen, dog i epilepsi vid slutet av 1870-talet.

Den 8 juni 1880 gav Dostojevskij ett lovtal till Alexander Pusjkin.I november samma år - hans sista levnadsår - slutförde han sitt kanske största verk /Bröderna Karamazov (1880), vilket han hade börjat skriva år1879.Det är en historia om bröderna Ivan, Aljosja, deras halvbror Dimitrij och deras far Fjodor, som mördas, och om idéer i konflikt.Berättelsen innehåller bl.a. den fristående legenden om storinkvisitorn, där Jesus blandar sig i den spanska inkvisitionen.Jesus fängslas anklagad för att gett människorna en fri vilja.Den fria viljan ses av många som ett ledande drag i Dostojevskijs författarskap.Boken behandlar också, i större utsträckning än hans övriga verk, kristen tro.Boken blev en fenomenal succé och Dostojevskij hade nått höjden av sin berömmelse.I brev till sin fru berättar han hur folk på en tillställning lovordar honom och kysser hans händer.Dostojevskij avled senare samma år i Moskva.Hans sista hem låg på Nevskij prospekt i S:t Petersburg.

Förutom författare, redaktör och militär har Dostojevskij även varit yrkesverksam som kartograf.

2. Övrig prosa

 • /En slavofils bekännelser
 • /Den mystiska värdinnan (1847)
 • The Tale of an Experienced Man (1848)
 • /Ett svagt hjärta (1848)
 • /Roman i nio brev, Polzunkov (1848)
 • /Den främmande damen och herrn under sängen (1848), publicerad i Sverige 1920 i två humoresker, tillsammans med /Krokodilen
 • Vita nätter (1848)
 • /Njetotjka Nezvanova (1849)
 • /En liten hjälte (1849)
 • /Vinteranteckningar om sommarintryck (1863), i Vremja, innehåller bl.a. novellen Baal;
 • bok/En otäck historia (1862)
 • /En dålig anekdot (1862)
 • /Krokodilen (1865)

3. Om Dostojevskij

 • Joseph Frank har skrivit en ambitiös biografi över Dostojevskij i 5 band, varav det sista gavs ut maj 2002.
 • Michail Bachtin har skrivit bok/Dostojevskijs poetik - en kontroversiell och inte helt allmänt accepterad syn på författarens verk.
 • Sigmund Freud har skrivit flera essäer om Dostojevskij, bl. a. Dostojevskij och fadermordet.
 • Per-Arne Bodin beskriver skenavrättningen i sin essäsamling Kyssen i Ryssland.
 • i första upplagan av Nordisk familjebok, tredje bandet, 1880

4. Dostojevskij på webben

 • - länkar till ett runt antal av D. böcker på engelska online.
 • - om den boken och om D.
 • http://www.kirjasto.sci.fi/fdosto.htm

http://www.owlnet.rice.edu/~ethomp/images/dost2bw.jpg

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-17 av Learning4sharing

Inga kategorier för denna artikel än...

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

 1. Lägg till fler
  Skriv in svaret på frågan: 5+2

Intresserad av fler artiklar?

Heinz Hopf
Leonardo DiCaprio
Pil
Armborst
EEC
Katie Rolfsen
Richard Burton
Peter Rangmar
Wall Street Journal

Senaste sökningarna

kondensera har fått 1047 sökningar. Den senaste gjordes 2019-05-27 11:52:36.

lindström har fått 773 sökningar. Den senaste gjordes 2019-05-27 11:52:26.

jugend har fått 951 sökningar. Den senaste gjordes 2019-05-27 11:52:08.

I 4 har fått 903 sökningar. Den senaste gjordes 2019-05-27 11:52:02.

ursvik har fått 965 sökningar. Den senaste gjordes 2019-05-27 11:51:51.

bild har fått 1171 sökningar. Den senaste gjordes 2019-05-27 11:51:31.

Pendel har fått 1103 sökningar. Den senaste gjordes 2019-05-27 11:50:57.

hitler har fått 1404 sökningar. Den senaste gjordes 2019-05-27 11:50:22.

molar har fått 842 sökningar. Den senaste gjordes 2019-05-27 11:49:49.

The Lovin Spoonful har fått 932 sökningar. Den senaste gjordes 2019-05-27 11:49:35.

Aum Shinrikyo har fått 1409 sökningar. Den senaste gjordes 2019-05-27 11:49:23.

borgerliga blocket har fått 956 sökningar. Den senaste gjordes 2019-05-27 11:48:55.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.09 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.