Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Filosofi'

Filosofi

Innehåll- 1.Vad är filosofi? - 1.1Filosofisk aktivitet - 1.1.1Teoretisk filosofi - 1.1.2Praktisk filosofi - 1.2Kritisk funktion - 1.3Filosofin är a priori i förhållande till den empiriska vetenskapen - 2.Filosofiska metoder - 2.1 Tankeexperiment - 2.2 Argumentationsteori - 2.3 Begreppsanalys - 2.3.1Intuition - 2.3.2 Lingvistisk analys - 2.3.3 Rekonstruktion - 2.4 Historisk analys - 3.Filosofins roller - 4. Vanliga filosofiska frågor

1.Vad är filosofi?

Filosofi är läran om tänkandet.Den som ägnar sig åt filosofi kallas filosof.

Filosofi = kärlek till vishet (kunnande, kunskap).

Det finns två perspektiv på filosofi:

 • Livsåskådning (Det som ibland kallas livsfilosofi, "hemmafilosofi".)
 • Aktivitet (Denna del är den som betonas inom analytisk filosofi, det man kan studera och lära akademiskt).

Mer än något annat är den goda filosofin ägnad åt att undersöka de begrepp och omdömen, som vi med tanklös självklarhet lutar oss mot under synbarligen obetydliga dagar och stunder, då vi samlar ihop de händelser och intryck som till sist ska adderas till ett människoliv. Bakom alla dessa banala handlingar, påståenden och attityder döljer sig ett invecklat nät av mer eller mindre medvetna antaganden om vad universum består av, hur det är indelat, och vad i hela världen det är som får allt att snurra. (...) Varje gång någon tar ett steg tillbaka och på håll studerar den väv av begrepp och trosföreställningar som vi filtrerar erfarenheten genom, så bedrivs det filosofi.

Roland Poirier Martinsson på sidan 358 i "Russels kalkon" ISBN 91-1-301177-4,kolla fakta hos: Libris,kolla vem som har boken hos: LibraryThing.com,kolla priset hos: Adlibris,Bokus,Internetbokhandeln,bokfynd.nu,bokpris.com

1.1Filosofisk aktivitet

Tänkandet omkring vissa frågor/områden.

I skandinaviern skiljer vi på teoretisk och praktisk filosofi (men det finns ingen skarp gräns).

1.1.1Teoretisk filosofi

 • Metafysik (ontologi)
Fokuserar på de nödvändiga och grundläggande dragen hos det "varande", d v s hos den verklighet vi upplever med våra sinnen. Ex. materialism/immaterialism, tidligt/evigt, determinism/indeterminism etc.Exempel på frågeställning: Vad består verkligheten av i grunden? Vad är en stol och när upphör en stol att vara en stol?

 • Epistemologi
Kunskapsteori. Vad är kunskap, hur får vi kunskap?Definition av kunskap = "true justified belief" (justified - legitima skäl - sådant som vi ser, upplever med våra sinnen).

 • Logik
Logiskt tänkande, argumentation. Undersöka om argument är sunda, giltiga. (Se Boolesk algebra)

 • Vetenskapsfilosofi
Fokusering på grundläggande frågor beträffande vetenskapliga metoder, teoribildningar, exempelvis matematikfilosofi.

 • Språkfilosofi
Analysera och klargöra språk och begrepp. Språket kännetecknas ofta av otydlighet, mångtydighet, oklarhet.

 • Filosofins historia
Studiet av grundläggande filosofiska tankar genom historien. Vilken påverkan, vilka effekter, filosofer/filosofiskt tänkande haft.

1.1.2Praktisk filosofi

 • Värdeteori
Analys och tolkning av värdesatsers innebörd (gott, ont, vackert, fult etc).

 • Moralfilosofi
Vad är rätt/fel? Vad är gott/ont? Vad avgör om en handling är moraliskt riktig? (Finns två stora riktningar; den konsekvensetiska skolan samt den pliktetiska.)

 • Estetik
Vad är konst? Vad är det som gör någonting till ett konstverk. Vad är vackert? Vad är fult?

 • Rättsfilosofi och politisk filosofi
Fokuserar på frågor som: Hur ska en stat bäst organiseras? Hur ska man stifta lagar som både tillgodoser det allmännas intresse och individens?

 • Religionsfilosofi
Fokuserar på religionen som fenomen. Dessutom fokuseras på de religiösa grundfrågorna (Guds väsen, existens. Det ondas problem etc).

 • (Finns även andra delar som socialfilosofi m.fl.)

1.2Kritisk funktion

Inga antaganden, påståenden, förutfattade meningar undkommer filosofins granskning (skepticism). Tar ej saker för givet. Argumenterar med ömsesidig respekt.

1.3Filosofin är a priori i förhållande till den empiriska vetenskapen

"Metavetenskap". A priori = "före erfarenheten".

 • Filosofin innebär en reflexion över fackvetenskaperna.
 • Filosofin innebär en reflexion över tillvaron i övrigt (ex på icke empiriska områden: etik, epistemologi, teologi etc).

2.Filosofiska metoder

De olika vetenskaperna kännetecknas ofta av (vanlig, "normal" vetenskaplig metod i form av hypotetisk deduktion):

 • Uppställande av teorier
 • Experiment
 • Analyser
 • Slutsatser

De filosofiska arbetsmetoderna består av:

2.1 Tankeexperiment

Konstruerade situationer, exempel, som vill åskådliggöra viktiga frågeställningar. Till för att peka på svagheter och brister i teorierna.

Exempel på tankeexperiment:

 • Chinese Room
 • Teleportering och kopiering
 • Hjärntransplantation
 • m.fl.

2.2 Argumentationsteori

Ett av de mest klassiska redskapen inom filosofin.

Handlar om att:

 • skapa logiska argument som kan ligga till grund för åsikter, ställningstaganden.
 • analysera andras argument för att se om de är sunda, giltiga, ej självmotsägande.

2.2.0.1 Olika typer av argument

 • Deduktiv slutledning
 • Induktiv slutledning

2.3 Begreppsanalys

Tre metoder:

2.3.1IntuitionVanligaste sättet att analysera begrepp.

 • Individer har vanligtvis en stark inneboende känsla för vad ett begrepp inbegriper respektive inte inbegriper.
 • Om man använder denna form av analys ändamålsenligt kan den ge värdefull information.
 • Filosofer har ännu inte riktigt visat att antagandet att intuition skulle vara en riktig och uttömmande guide till begrepp stämmer.

2.3.2 Lingvistisk analys

 • Studera sättet vissa ord och fraser vanligtvis används i en viss kontext. (Studera begreppens vanliga användning i sin kontext.)
 • "Both forms of conceptual clarification discussed so far - consulting intuition and linguistic analysis - have in common the idea that there already is, somewhere in our minds or in our practices, an adequate concept just waiting to be clarified; the only problem is to get a clear and explicit grasp of it." (van Gelder, T.,)

2.3.3 Rekonstruktion

 • Handlar inte om att beskriva ett ords betydelse, utan om att "föreskriva" vad begreppet betyder.
  • "I detta sammanhang betyder detta begrepp..."

2.4 Historisk analys

 • Filosofin relaterar alltid tillbaka till den filosofiska traditionen.

 • När man lägger fram en ny teori, idé, så gör man klokt i att se efter om någon annan funderat över detta tidigare.

  • "Har någon annan tänkt på detta tidigare...?".

3.Filosofins roller

 • Behandla frågor som man ej ännu vet hur man skall hantera.
  • Leder förhoppningsvis till att frågorna transformeras till vetenskapliga frågor.
 • Analys av grundläggande antaganden.
 • Fokusera på frågor som anses viktiga men ingen annan har tid eller tålamod för.
 • Få överblick över hur vetenskaperna och de olika delarna hänger samman. Meta-beskrivning.
 • Att ha ett historiskt perspektiv.
  • Ta vara på den ackumulerade kunskapen. (Både det bra och dåliga.)
 • Filosofen kan även fungera som PR-man för olika riktningar.
  • Vetenskap är ofta relaterat till politik, pengar etc
 • Filosofen har till uppgift att ifrågasätta, irritera och på detta sätt provocera fram svar.
  • På detta sätt kan utvecklingen drivas framåt.
  • Det är bättre för en vetenskap att bli avfärdad, än att bli ignorerad.

4. Vanliga filosofiska frågor

 • Existens
  • Existerar jag/mitt medvetande?
  • Existerar yttervärlden?
  • Existerar andra medvetande?
 • Har man en fri vilja?
 • Vad är meningen med livet?
 • Vad innebär döden?
 • Språk
  • Kan man kommunicera?
  • Hur kan man kommunicera?
 • Kan man veta någonting?
 • Etik
  • Vad är godhet?
  • Är moral någonting relativt?
  • Är moralitet svart/vitt eller finns det grå zoner?
 • Är skönhet någonting objektivt eller subjektivt?

Fyll gärna på

Se även:

 • Utilitarism
 • Teologi
 • Ideologi
 • Epistemologi
 • Ontologi
 • Metafysik

Mer om filosofi:

 • bok/Filosofilexikonet
 • bok/Vår tids filosofi
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy, en webbplats, http://plato.stanford.edu/

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-17 av Learning4sharing

Inga kategorier för denna artikel än...

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

 1. Lägg till fler
  Skriv in svaret på frågan: 1+9

Intresserad av fler artiklar?

SAC
Socialdemokrat
Counterfeit
Akustik
Vuxen
Augusto Pinochet
Nationalekonomi
Stat
Import

Senaste sökningarna

jordgudinna har fått 1974 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-21 07:03:37.

big har fått 1465 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-21 07:03:26.

andante har fått 1472 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-21 07:02:34.

smygvinkel har fått 1315 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-21 07:01:58.

hefnerljus har fått 1356 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-21 07:00:21.

ean har fått 1617 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-21 07:00:03.

daniel defoe har fått 1794 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-21 06:59:40.

job har fått 1512 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-21 06:59:00.

litteraturhistoria har fått 1338 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-21 06:58:00.

boktryck har fått 1358 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-21 06:57:44.

Bakpulver har fått 2066 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-21 06:56:52.

julius har fått 1324 sökningar. Den senaste gjordes 2024-02-21 06:56:30.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.06 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.