Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Felparkeringsavgift'

Felparkeringsavgift

En Felparkeringsavgift, parkeringsbot, eller parkeringsböter, kan utfärdas om bilägaren eller bilföraren endera gjort en:

 • Överträdelse av regler i trafikförordningen (utfärdas av kommunens P-lisor)
 • Överträdelse av lokal trafikföreskrift (utfärdas av kommunens P-lisor)
 • Öveträdelse på privat parkering (Utfärdas av vaktbolag)

Det finns flera lagar och förordningar som reglerar vad parekeringsövervakning är och hur det får gå till exempelvis Lag (SFS 1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Bestämmelser om betalning finns i lagen (SFS 1976:206) om felparkeringsavgift och förordningen (SFS 1976:1128) om felparkeringsavgift.

Nedan listas de olika förseelsekoder som förekommer på en felparkeringsavgift.

Överträdelse av regler i trafikförordningen (SFS 1998:1276), terrängkörningslagen (SFS 1975:1313) och terrängkörningsförordningen (SFS 1978:594).

Stannat eller parkerat

 • 01 så att fara uppkommer eller trafiken onödigtvis hindras eller störs (3 kap 47 §)
 • 02 så att vägmärken eller trafiksignaler skyms (3 kap 47 §)
 • 03 på gång- eller cykelbana (3 kap 48 §)
 • 04 på ej tillåten sida av vägen (3 kap 52 §)
 • 05 på eller inom ett avstånd av 10 m före övergångsställe, cykelöverfart eller korsande cykelbana eller gångbana (3 kap 53 §)
 • 06 i vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap 53 §)
 • 07 i spärrområde (3 kap 53 §)
 • 08 för annat än på- eller avstigning på busshållplats (3 kap 54 §)

Parkerat

 • 09 med något hjul utanför parkeringsruta (3 kap 49 §)
 • 10 framför infart till fastighet eller så att trafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras (3 kap 55 §)
 • 11 på huvudled (3 kap 44 §)
 • 12 på körbana bredvid annat fordon eller anordning (3 kap 55 §)
 • 13 Annan överträdelse av bestämmelse i trafikförordningen enligt anteckning

Överträdelse av lokal trafikföreskrift (SFS)

Stannat eller parkerat

 • 20 inom område med förbud att stanna eller parkera
 • 21 på sträcka med förbud att stanna eller parkera
 • 22 i körfält för fordon i linjetrafik
 • 23 för annat ändamål än på- ekller avstigning på plats avsedd för rörelsehindrad
 • 24 där detär förbjudet att stanna eller parkera för annat än visst fordonsslag, trafikantgrupp eller verksamhet

Parkerat

 • 25 inom område med förbud att parkera
 • 26 på sträcka med förbud att parkera
 • 27 på sträcka där det är förbjudet att parkera för annat än visst fordonsslag, trafikantgrupp eller verksamhet
 • 28 på fel sida av vägen enligt datumparkeringsbestämmelser
 • 29 längre än tillåten tid
 • 30 på plats med biljettautomat utan att giltig biljett finns väl synlig i fordnet
 • 31 på plats med parkeringsmätare som inte visar att avgift erlagts
 • 32 utan att P-skiva eller motsvarande är korrekt anbringat i fordonet eller att denna visar att parkeringstid överskridits
 • 33 i terräng (utanför väg)
 • 34 annan överträdelse enligt anteckning

Viktig Information

Bestämmelser om betalning finns i lagen (SFS 1976:206) om felparkeringsavgift och förordningen (SFS 1976:1128) om felparkeringsavgift. Felparkeringsavgift skall betalas inom åtta dagar från utfärdandet. Betala med bifogat inbetalningskort, antingen på postkontor eller genom girering till postgiro 80 51 02 - 1 respektive bankgiro 5051-6905. Betalas på annat sätt än ovan måste alltid ärendenummer/OCR-nummer anges.

Om avgiften inte betalas efter en påminnelse höjs den och en ny påminnelse skickas ut. Betalas ändå inte avgiften överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten för indrivning. Kronofogdemyndigheten tar då ut en avgift för handläggningen av ärendet.

Anser Ni att parkeringsanmärkningen är felaktig kan Ni ansöka om rättelsehos polismynigheten i det distrikt där anmärkningen meddelades. Vid besök på stationen skall Ni ta med parkeringsanmärkningen. Om Ni inte får rättelse kan ägaren till fordonet skriftligen bestrida betalningsansvar hos polismyndigheten. Detta skall ske inom sex månader efter det att avgiftenbetalats eller Kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärder för indrivning. Ägaren skall ange deomständigheter och den bevisning bestridandet grundas på, samt anmärkningens ärendenummer, fordonets registreringsnummer och fabrikat. Leder ansökan om rättelse eller bestridande till att betalningsansvar undanröjs, återbetalar Vägverket felparkeringsavgiften.

Felparkeringsavgift skall betalas även om Ni begär rättelse eller bestrider anmärkningen. Ägaren till fordonet ansvarar för att avgiften betalas.

Hur överklagar man?

Vart överklagar man?

När kan man överklaga?

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-17 av Learning4sharing

Inga kategorier för denna artikel än...

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

 1. Lägg till fler
  Skriv in svaret på frågan: 6+0

Intresserad av fler artiklar?

Aktivitetsdiagram
Användningsfall
Sekvensdiagram
Folkstyre
Tillståndsdiagram
Maktdelning
Direkt demokrati
Föreningsfrihet
ACM Queue

Senaste sökningarna

tyska bukten har fått 1147 sökningar. Den senaste gjordes 2022-08-08 08:40:29.

Bot har fått 1285 sökningar. Den senaste gjordes 2022-08-08 08:38:09.

folksaga har fått 1613 sökningar. Den senaste gjordes 2022-08-08 08:34:35.

knark har fått 1653 sökningar. Den senaste gjordes 2022-08-08 08:32:55.

helvetet community har fått 1175 sökningar. Den senaste gjordes 2022-08-08 08:24:25.

grundare har fått 1125 sökningar. Den senaste gjordes 2022-08-08 08:22:32.

angler har fått 1187 sökningar. Den senaste gjordes 2022-08-08 08:20:19.

ultraljud har fått 1448 sökningar. Den senaste gjordes 2022-08-08 08:19:46.

cd-r har fått 1350 sökningar. Den senaste gjordes 2022-08-08 08:19:40.

bomullskrut har fått 1480 sökningar. Den senaste gjordes 2022-08-08 08:19:33.

hemohes har fått 1439 sökningar. Den senaste gjordes 2022-08-08 08:19:27.

dragspel har fått 1806 sökningar. Den senaste gjordes 2022-08-08 08:16:49.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 2.66 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.