Start Logga In Skriv Artikel Om Oss
Vad söker du?
Allt om 'Europeiska unionens råd'

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd (Ministerrådet)

Europeiska unionens råd, eller Ministerrådet, som det formellt heter, är EU:s högsta beslutande organ.Rådet är den av EU:s institutioner som representerar de enskilda medlemsländerna i EU-samarbetet.

Organisation

Ministerrådet består av 15 ministrar – en från varjemedlemsland. Ministerrådet håller möten en ellerflera gånger i veckan. Det är dock inte alltid sammaministrar som deltar, utan vem det är beror på vilkentyp av frågor som står på dagordningen. När dethandlar om jordbruk sammanträder jordbruksministrarna,när det är miljöfrågor som ska diskuterasmöts miljöministrarna osv. Ministerrådets mötenhålls omväxlande i Bryssel och i Luxemburg. Iblandhålls också informella ministermöten i det aktuellaordförandelandet. Vid dessa möten fattas inte någraformella beslut.Rådet biträds av ett generalsekretariat medca 2 300 tjänstemän, beläget i Bryssel. Sekretariatetsarbete leds av en generalsekreterare, som utnämns avrådet för en mandatperiod på fem år, och som äveninnehar posten som hög representant för EU:sgemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.Arbetet i rådet förbereds av Ständiga representanternaskommitté (Coreper, uttalas kårepä’r).Denna är sammansatt av ständiga representanter(ambassadörer) för medlemsländerna i EU samtderas ställföreträdare. Deras uppgift är att förberedaministerrådets möten genom att förhandla och sökakompromisser om de olika förslagen. Om representanternakan enas återstår det bara för ministrarnaatt bekräfta beslutet. Om de inte kan enas fårministrarna i rådet fortsätta förhandlingen undersina möten tills de kan enas eller ett förslag fårtillräcklig majoritet.Innan frågorna kommer till Coreper har debehandlats på detaljnivå i någon av ministerrådets200–300 arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper bestårav tjänstemän från medlemsländerna, vanligen fråndepartementen eller från respektive regerings ständigarepresentation i Bryssel.

Ordförandeskapet

Ordförandeskapet i minsterrådet växlar mellan medlemsländernavid varje halvårsskifte enligt ettbestämt schema. Det är ordförandelandet som utarbetarministerrådets dagordning och leder mötena.Utrikesministern i det land som har ordförandepostenär också EU:s främste företrädare gentemotandra länder. Sverige var ordförande i minsterrådetunder första halvåret 2001.

Rådet i lagstiftningsprocessen

Beslut i ministerrådet kan tas antingen med enkelmajoritet, kvalificerad majoritet eller enhällighet.Reglerna om hur besluten ska fattas finns i fördragen.Enhällighet krävs. t.ex. då EU ska slutaavtal med andra länder eller ta in nya medlemmar.Enhällighet krävs också om rådet vill införa ändringari det förslag som kommissionen lagt fram. Närsådana beslut ska fattas gäller principen ”ett land,en röst”.

De flesta beslut kan dock tas med kvalificeradmajoritet. Då har varje medlemsland ett visst antalröster. För att ett förslag ska gå igenom krävs detatt minst 62 av 87 röster står bakom förslaget.Röstfördelningen bygger på EU-ländernas invånarantal,men de små länderna är överrepresenterade.T.ex. har Luxemburg med drygt 400 000 invånaretvå röster, medan Tyskland med omkring 80 miljonerinvånare har tio. Sverige har fyra röster i ministerrådet.Ministerrådet har vid sidan av rollen som beslutandeorgan också till uppgift att samordna medlemsländernasekonomiska politik.

Antal röster i ministerårdet

 • Frankrike 10
 • Italien 10
 • Storbritannien 10
 • Tyskland 10
 • Spanien 8
 • Belgien 5
 • Grekland 5
 • Nederländerna 5
 • Portugal 5
 • Sverige 4
 • Österrike 4
 • Danmark 3
 • Finland 3
 • Irland 3
 • Luxemburg 2

Mer information:

 • Europeiska unionen (EU)

Så styrs EU:

 • Europeiska kommissionen
 • Europeiska unionens råd (Ministerrådet)
 • Europaparlamentet
 • EG-domstolen
 • Europeiska revisionsrätten

Källor:

 • http://www.riksdagen.se/eu/fakta/faktablad/pdf/nr02sv.pdf

Redigera?

Artikeln skriven 2009-01-18 av Learning4sharing

Inga kategorier för denna artikel än...

Vi behhöver hjälp att kategorisera våra artiklar. Kan du skriva ett nyckelord för denna artikel? Du kan skriva upp till 3 olika nyckelord för denna artikel, vi uppskattar din hjälp!

Skriv nyckelord som du tycker beskriver denna artikel på ett bra sätt. Du kan ange 3 olika nyckelord för denna artikel, max 20 tecken per nyckelord.

 1. Lägg till fler
  Skriv in svaret på frågan: 8+2

Intresserad av fler artiklar?

Symbol Technologies
3Com Home Wireless Gateway
Buffalo Technologies
Demarc
Enterasys
MagicLAN
SparkLAN
AAA
Ålcom

Senaste sökningarna

hortensia von anka har fått 1337 sökningar. Den senaste gjordes 2023-06-01 11:14:39.

recension har fått 1180 sökningar. Den senaste gjordes 2023-06-01 11:12:53.

koma har fått 1698 sökningar. Den senaste gjordes 2023-06-01 11:12:15.

rätblock har fått 1061 sökningar. Den senaste gjordes 2023-06-01 11:10:15.

klenät har fått 1015 sökningar. Den senaste gjordes 2023-06-01 11:08:32.

jubelår har fått 1088 sökningar. Den senaste gjordes 2023-06-01 11:08:00.

Eriksson har fått 1295 sökningar. Den senaste gjordes 2023-06-01 11:05:49.

attribut har fått 1262 sökningar. Den senaste gjordes 2023-06-01 11:05:03.

anholt har fått 1454 sökningar. Den senaste gjordes 2023-06-01 10:58:47.

tegel har fått 1970 sökningar. Den senaste gjordes 2023-06-01 10:54:58.

mikro har fått 1405 sökningar. Den senaste gjordes 2023-06-01 10:54:37.

ryggsträngsdjur har fått 1219 sökningar. Den senaste gjordes 2023-06-01 10:48:24.

Designed by: template world
Learning4sharing.nu
All Rights Reserved. 0.79 SEK

Logga in

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar!

Ingent Konto?

Skaffa konto för att redigera och skapa nya ariklar Nytt Konto.

Ny Användare

Välkommen att redigera och skriva nya artiklar! Skapa konto nedan.


Ett verifieringsmail kommer att skickas till din E-post som du måste öppna och verifiera din E-post med

Lägg till artikel

Du är inte inloggad.

Logga In eller Skapa konto.